Share

Hennes namn var

Sex unga kvinnor som levt i våldsamma relationer hittas döda. Men vilka var de - och kunde deras liv ha räddats?Hennes namn var är en podd om mäns våld mot kvinnor och samhället som svek.Av Göteborgs-Postens Michael Verd