Share

cover art for Statsbudsjettet: Hvem er vinnere og tapere?

HealthTalk-podcasten

Statsbudsjettet: Hvem er vinnere og tapere?

Mange er misfornøyde med helsebudsjettet, men den største vinneren er paradoksalt nok et sykehus som ikke får penger via statsbudsjettet. Det er Norges største private helseforetak, Aleris. Med økende køer på de offentlige sykehusene vil flere oppsøke private sykehus.

More episodes

View all episodes

 • Hva koster fedme og overvekt Norge?: Samfunnsøkonom Erland Skogli fra Menon Economics

  38:07
  I denne episoden av HealthTalk-podcasten med tema «Fedme og overvekt» har redaktør Hans Anderssen besøk i studio av Erland Skogli, samfunnsøkonom og partner i Menon Economics. I episoden diskuteres de samfunnsøkonomiske konsekvensene av fedme og overvekt.
 • Fedmeekspert roper varsko om forebygging: – Politikerne eier ikke ryggrad

  26:36
  TEMA: FEDME OG OVERVEKT: Professor og seksjonsoverlege Jøran Hjelmesæth er gjest i denne episoden av HealthTalk-podcasten. Der snakker han blant annet om fedme- og overvektsutviklingen i Norge, forebygging, slankemedisiner og løsninger på fedmegåten.
 • Mari-Mette har slitt med fedme og overvekt i en årrekke - slik vil hun løse fedmegåten

  29:32
  I en ny serie av podcaster og artikler skal HealthTalk dykke ned i temaet «Fedme og overvekt». I denne episoden snakker vi med Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige. Mari-Mette brukte mat som trøst gjennom en oppvekst preget av mobbing. Senere i voksenlivet slet hun med alvorlig fedme. – Du er ekstremt synlig. Samtidig blir du som menneske nærmest usynlig, sier hun.
 • Bør yrkesaktive prioriteres for nye medisiner?

  33:50
   I dagens episode har vi med oss Jens Torup Østby i studio. Han er Director, Market Access & Governmental Affairs i Bristol Myers Squibb. Vi snakker om prioriteringsmeldingen som regjeringen skal legge frem i 2025. Her er det knyttet ekstra spenning til om regjeringen ønsker prioriteringsregler som trekker inn helsetiltakenes effekter på verdiskaping i samfunnet. Enkelt sagt vil slike regler bety prioritering av pasientgrupper som kan bidra til verdiskapingen, men med risiko for at andre grupper taper. Dette kan beskrives som omfordelingseffekter. At helsetiltakenes bidrag til verdiskaping i samfunnet skal telle ved prioritering er i strid med gjeldende prioriteringsmelding. Dersom produksjonseffekter tillegges vekt ved prioritering, vil pasientgrupper som ikke kan bli mer arbeidsføre, få relativt sett lavere prioritet.Når regjeringen nå skal vurdere om verdiskaping skal hensyntas ved prioriteringer, er det såkalt Kaldor-Hicks-forbedringer det er snakk om. Det er en omfordeling av goder slik at de som opplever økt velferd, hypotetisk sett kunne kompensert de som fikk redusert velferd. En forutsetning er at den samlede velferden øker som følge av omfordelingen og er god samfunnsøkonomi. Økt produksjon gir blant annet økte skatteinntekter og reduksjon i offentlige velferdsutgifter. Det er disse «friske midlene» som kan være aktuelle for omfordeling. Allikevel kan tiltaket være kontroversielt, fordi det er vanskelig å kompensere den tapende part. Nylig har Jens Torup Østby sammen med professor Ivar Sønbø Kristiansen skrevet en artikkel i Tidskrift for den norske Legeforening der de kommer med konkrete løsninger. Her er andre artikler av Torup Østby som utdyper debatten:Blir gode leveår mindre verdt? og Bør arbeidsevne vektlegges i metodevurderinger? (dagensmedisin.no)Også i denne episoden:Velferdsstaten står overfor store utfordringer med en aldrende befolkning, lav produktivitetsvekst og en høy andel som lever på offentlige overføringer i arbeidsfør alder. Helsepersonellkommisjonen påpekte i tillegg at personell vil være en begrensende faktor for et bærekraftig helsevesen. Er det mulig å prioritere slik at alle får det bedre?Hva er dagens prioriteringsprinsipper Hva er et liv verd?Har Norge råd til de nye dyre legemidlene
 • Prioriteteringsmeldingen og hurtiginnføring av immuterapi

  25:17
  Regjeringen skulle i løpet av 2024 legge frem en ny prioriteringsmelding. Nå kommer den i 2025. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterte 30 organisasjoner og etater for å få innspill til meldingsarbeidet. Der var vi - men kom det frem noe nytt? Beslutningsforum har over flere år fått krass kritikk for at det tar for lang tid å innføre nye legemidler i spesialisthelsetjenesten. Flaskehalsen er først og fremst Legemiddelverkets metodevurderinger. For å få ned saksbehandlingstiden har Beslutningsforum vedtatt et forenklet innføringssystem for PD-1 og PD-L1 hemmere, en type immunterapi som hjelper immunsystemet med å bekjempe kreftceller. Men ordningen møter kraftig kritikk fra Legemiddelindustrien
 • De viktigste legemiddelsakene i 2023 og forventninger for 2024

  32:41
  Hei og velkommen til den siste episoden av HealthTalk-podcasten for dette året. I dagens episode tar vi et dypdykk i de mest betydningsfulle legemiddel- og legemiddelpolitiske sakene som har preget 2023. Vi vil også rette blikket mot fremtiden og utforske hva som kan forventes å bli de mest sentrale og diskuterte temaene i legemiddelindustrien i det kommende året. Bli med oss mens vi reflekterer over årets høydepunkter og ser fremover mot de nye mulighetene og utfordringene som 2024 bringer med seg.
 • Det beste fra ASH 2023 - Verdens største hematologikongress

  37:32
  I denne sendingen dykker vi ned i noen av de viktigste forskningsnyhetene som kom på verdens største kongress for blodsykdommer - American Society of Hematology.Med oss i studio er: - Overlege Alexander Fosså, onkolog og jobber på lymfomseksjonen på Oslo universitertssykehus (OUS) - Overlege Fredrik Schjesvold, hematolog og leder ved Oslo Myelomatosesenter på OUS - Sigrid Skånland, forsker og prosjektleder ved Institutt for kreftforskning på OUS innen kronisk lymfatisk leukemi Mer enn 20 000 leger, forskere og representanter fra legemiddelindustrien deltok på årets American Society of Hematology (ASH), som ble arrangert i San Diego i midten av desember 2023. Mer enn 7000 forskningsarbeider ble presentert. I sendingen snakker redaktør Hans Anderssen og de tre gjestene om de viktigste nyhetene. 
 • SV sikrer flertall for blåreseptanbud, CAR-T-trøbbel og uenighet om hemmelige priser

  19:42
  I denne episoden snakker vi om hvordan SV, som uttalt har vært imot blåresep-anbud, nå har sikret regjeringen flertall for den omdiskuterte anbudsordningen. Vi skal også snakke om kapasitetsutfordringer for behandling med CAR-T-celleterapi. Og vi må også innom diskusjonen om konfidensielle priser på legemidler som staten kjøper inn.
 • Ny podcast: Hvorfor blir immunterapi mot kreft kanskje snart hurtiginnført?

  24:07
  I siste episode av HealthTalk-podcasten diskuterer redaksjonen bakgrunnen for at fremtidige indikasjonsutvidelser for immunterapier kan bli hurtig innført. Vi snakker også fjerning av blåresept-sladd og CRISPR-medisin.