HealthTalk

del

Immunterapi etter operasjon reduserer risiko for tilbakefall ved nyrecellekreft

Season 2, Ep. 8

Adjuvant Keytruda (pembrolizumab) reduserer risikoen for tilbakefall ved nyrekreft. - Etter 1 og 2 år oppfølging er det 9 prosent færre som fikk tilbakefall av de som fikk immunterapien pembrolizumab, sammenliknet med de som fikk placebo. Det er er gledelig for det viser at prinsippet med å behandle med immunterapi etter operasjon har noe for seg. Men vi trenger langtidsdata for å være sikre på at dette gir seg utslag i økt overlevelse.


- Dette er første gang vi har fase 3-data som viser at pasienter som har fått immunterapi etter operasjon - såkalt adjuvant behandling - har økt sykdomsfri overlevelse (DFS). Men vi trenger langtidsdata for å konkludere at dette gir en økt overlevelse, sier han.


950 pasienter deltok i KEYNOTE-564 studien og de hadde gjennomgått nefrektomi - kirurgisk fjerning av en nyre. - Dette er pasienter som har en høy eller veldig høy risiko for å få tilbakefall. Pasientene ble randomisert 1:1 til å motta enten immunterapien pembrolizumab i ett år (200 mg intravenøst på dag 1 i hver tre-ukers syklus i opptil 17 sykluser) eller placebo i form av saltløsning. Så har forskerne fulgt pasientene jevnlig med CT-undersøkelser for å se om kreften kommer tilbake, forteller Heinrich.

Flere episoder