Share

cover art for Beslutningsforums nye strategi, helsenæringen er helt avhengig av eksperter utenfra, Beslutningsforum trenger nye prioriteringskriterier

HealthTalk-podcasten

Beslutningsforums nye strategi, helsenæringen er helt avhengig av eksperter utenfra, Beslutningsforum trenger nye prioriteringskriterier

La oss grave litt i det som skjedde på Arendalsuka - årets mest omtalte politiske begivenhet.  Ikke mindre enn 1700 arrangementer i løpet av fem dager. 330 møter dreide seg om helse. 

De sparket i gang med en viktig debatt: Hvordan i all verden skal Norge ha råd til disse dyre, livsviktige nye legemidlene som stadig dukker opp? Et presserende spørsmål som ble stilt av de fire store helseregionene. Under møtet ble også den rykende ferske strategien til Nye metoder og Beslutningsforum presentert. 


Hvordan kan Norge egentlig utvikle en stor og verdifull helsenæring? Nykode Therapeutics er et skinnende eksempel på suksess i denne sektoren, men veien til toppen er aldri enkel. Agnete Fredriksen er medgründer og strategidirektør i Nykode som startet opp i  2006. Selskapet hadde en veldig forsiktig start, men så i 2020 skjer et kommersielt og forskningsmessig gjennombrudd. 

Nykode er i dag et av de største norske biotekselskapene, og har med sin satsing på utvikling av vaksineteknologi, som kan brukes mot både kreft og autoimmune sykdommer, hatt en voldsom vekst de siste par tre årene. 

Men steget fra å være et lite startup-biotekselskap til senfase-studier og gigantavtaler med amerikanske selskaper - har bydd på utfordringer for Nykode, som nå har kontorer i både Norge og Danmark. 

Agnete Fredriksen fra Nykode peker på  to store utfordringer.  Det første er at Norge har ekstremt trege ordninger for å innvilge arbeidstillatelse. 

Det andre er inntektsskatt for ekspertene som kommer.  Og vet du hva? Utfordringene kan løses. Det krever “bare” politisk vilje.

Men hva svarte politikerne? Dette svarte Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.


Multippel sklerose (MS) koster samfunnet hele 12 milliarder kroner årlig, ifølge en fersk rapport fra Menon Economics, laget  på oppdrag av MS-forbundet. Slik oppsummerer Partner i Menon Erland Skogli hovedfunnet i rapporten: Prioriteringskriteriene som Beslutningsforum bruker når de avgjør om et legemiddel skal innføres i spesialisthelsetjenesten er disse tre;  effekt av behandlingen, prisen på legemidlet og alvorligheten av sykdommen.  Generalsekretær i MS forbundet Magne Wang Fredriksen mener rapporten dokumenterer at disse kriteriene er for snevre. Han mener at rapporten understreker behovet for at Beslutningsforum må tenke nytt i prioriteringen av nye behandlinger.
More episodes

View all episodes

 • Ny podcast: Hvorfor blir immunterapi mot kreft kanskje snart hurtiginnført?

  24:07
  I siste episode av HealthTalk-podcasten diskuterer redaksjonen bakgrunnen for at fremtidige indikasjonsutvidelser for immunterapier kan bli hurtig innført. Vi snakker også fjerning av blåresept-sladd og CRISPR-medisin.
 • Norsk legemiddelstatistikk er oppblåst

  21:38
  Vi snakker med adm.dir i Farmastat Christian Gilhuus-Moe om legemiddelmarkedet i Norge. Her er noen høydepunkter: De offisielle tallene viser at det selges legemidler for 40 milliarder kroner årlig. Men disse tallene er alt for høye fordi de ikke tar hensyn til de betydelige rabattene som legemiddelselskapene gir myndigheteneDe tre apotekkjedene styrker seg på nettapotek og utfordrer nettapoteket Farmasiet Novo Nordisk er Norges største legemiddelselskap og diabeteslegemidlet Ozempic er Norges største legemiddelSalget av fedmelegemidler vil fortsette å vokse
 • Anbud på blåreseptlegemidler og vinn eller forsvinn for Ultimovacs

  26:05
  Regjeringens vil innføre anbud på blåreseptlegemidler. Det skyldes at folketrygdens utgifter til slik legemidler vokser ganske kraftig. Nesten 3 millioner nordmenn bruker blåreseptlegemidler og i 2022 brukte fellesskapet 12,3 milliarder kroner på dette som er en økning på 9 prosent fra 2021. Anbud kan gi innsparinger på opp mot 600 MNOK årlig. Vi har snakket med stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FrP, leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev, Marte Rendalsvik Øien, politisk seniorrådgiver i Astma- og allergiforbundet, Tine Poole, styreleder i Hodepine Norge og Line Storesund Rondan som er Head of Government Affairs and Communication i GSK.Amerikanske Food and drug Administration (FDA) og legemiddelmyndighetene i to europeiske land har gitt grønt lys til at Ultimovacs kan endre studieprotokollen på sin føflekkreftstudie INITIUM. Amerikanske Food and drug Administration (FDA) og legemiddelmyndighetene i to europeiske land har gitt grønt lys til at Ultimovacs kan endre studieprotokollen på sin føflekkreftstudie. INITIUM-studien undersøker effekt og sikkerhet av UV1 i kombinasjon med de to immunterapiene Opdivo og Yervoy på nydiagnostiserte pasienter med føflekkreft med spredning. Selskapet planlegger å offentliggjøre om hovedmålet for studien er nådd i mars eller april neste år. Det kommer til å bety vinn eller forsvinn for det norske biotekselskapet.
 • ESMO oppsummert: De viktigste nyhetene fra Europas største kreftkongress

  44:50
  I dagens podcast-sending oppsummerer vi de viktigste studiene fra ESMO 2023 som gikk av stabelen 20.- 24. oktober i Madrid. HealthTalk var på kongressen og vi har fått med oss følgende kreftleger som oppsummerer ESMO: Overlege og professor Bjørn Naume på brystkreft Overlege og leder av Norsk Onkologisk Forening, Daniel Heinrich, på urologisk kreftOverlege og professor Kristina Lindemann på gynekologisk kreft Overlege Vilde Drageset Haakensen på lungekreft
 • Agnete Fredriksen i Nykode: Slik ble lille Vaccibody til biotek-kjempen Nykode

  56:19
  Fredriksen grunnla i 2007 det norske biotekselskapet Nykode, den gang kjent som Vaccibody. Med kun 20 ansatte i starten av 2020 inngikk selskapet samarbeidsavtale med amerikanske Genentech, og sikret seg med det to milliarder norske kroner på bok. I dag har selskapet over 180 ansatte i Norge og Danmark, og øyner fremtidig suksess i legemidlenes hjemland USA. Men hvordan fikk Fredriksen og kollegene til dette kunststykket? Hvilke utfordringer har oppstått på veien, og hvordan ligger Nykode an når det gjelder godkjenning av sin kreftvaksine? Dette, samt Fredriksens tanker rundt selskapets utfordringer på børsen, er tema for denne dyptgående og ekstra lange episoden av HealthTalk-podcasten. God lytt!
 • Statsbudsjettet: Hvem er vinnere og tapere?

  13:27
  Mange er misfornøyde med helsebudsjettet, men den største vinneren er paradoksalt nok et sykehus som ikke får penger via statsbudsjettet. Det er Norges største private helseforetak, Aleris. Med økende køer på de offentlige sykehusene vil flere oppsøke private sykehus.
 • Enhertu fikk ja - et av de dyreste vedtakene Beslutningsforum har gjort

  17:20
  Det ble tommel opp for brystkreftmedisinen Enhertu for pasienter med såkalt HER2-lav brystkreft. Det ble også gjort flere andre positive vedtak, men det ble også noen nei på mandagens møte.
 • Dette kan bli en av Norges dyreste medisiner

  20:55
  Beslutningsforum skal avgjøre om det målrettede legemidlet Enhertu skal tilbys kvinner med HER2 lav brystkreft. Legemiddelverket anslår at hvert år vil 240 kvinner behandles med legemidlet som har en listepris på over 1 million kroner. Dette kan derfor bli et av de dyreste vedtakene på lenge. Mange pasienter har etterlyst denne medisinen, og  pasienter har måttet ty til innsamling og betalt selv for å få den livsviktige medisinen. Anne Cecilie Fossum (61), en kreftpasient, fikk tre avslag på behandling ved offentlige sykehus i Norge. For å redde livet sitt, brukte hun over 1 million kroner av sine egne penger på privat kreftbehandling med Enhertu. Vi snakker også om hvor mye helsetjenesten faktisk er villig til å betale for et godt leveår og kjent en helseøkonom som har lansert et nytt sykdomsbegrep som vil provosere mange
 • Etterspørselen etter privat kreftbehandling er i kraftig vekst

  25:11
  Etterspørselen etter privat kreftbehandling er i kraftig vekst. Aleris og Kreftklinikken opplever rekordartet etterspørsel etter avansert kreftbehandling som ikke kan tilbys på offentlige sykehus.Redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen snakker om veksten, årsakene og konsekvensene. Hurtig medisinsk utvikling, spesielt persontilpassede legemidlerDet er en kontinuerlig forskjell mellom den nyeste effektive kreftbehandlingen vist i studier og det som tilbys som standardbehandling i Norge - Behandlingsgapet Flere nordmenn velger å finansiere kreftbehandling privat, enten gjennom egen betaling eller helseforsikring.