Hälsosnack med Lotta och Victoria

Share

239 Göran Burenhult - Vårt glömda ursprung är lösningen på hälsogåtan!

Vi har pratat med arkeologen och professor emeritus Göran Burenhult om hälsa, kost och livsstil ur ett evolutionärt perspektiv. Göran har studerat och levt med olika ursprungsbefolkningar under flera år och har unik insikt i hur dessa människor levde och hur de mådde. Det som han slogs av initialt var just hur alla, även de äldre, levde med total avsaknad av de kroniska sjukdomar som fullkomligt exploderat i västvärlden. Hans iakttagelser omkullkastar så mycket av det vi i västvärlden ser som självklart och många anser att det han berättar om är kontroversiellt, men vi tror att det ligger mycket värde i att försöka se bakom sitt västerländska filter för att söka svaret på hur vi kan uppnå optimal hälsa. För vad är egentligen välfärd? Ett samhälle med hög materiell standard eller ett samhälle där människor är friska och glada och där våld, mental ohälsa och kroniska sjukdomar inte existerar?


Läs mer om Göran och hans arbete här: https://burenhult.se 


More Episodes