Share

Hälsosnack med Lotta och Victoria

Hälsosnack med Lotta och Victoria - En podcast om hälsa ur ett helhetsperspektiv

I Hälsosnack med Lotta och Victoria, bjuder vi in intressanta och inspirerande gäster för att prata om hälsa och wellness ur ett helhetsperspektiv, med kost och välbefinnande i centrum. Samtalet styrs till stor del av ve