God Nok

Share

Generasjon aspeløv

Season 2, Ep. 5

Vi snakker om mestring og kos i pinsen. Er det slik at man må melde seg inn i en menighed for å få et nettverk og innpass hvis du er tilflytter på sørlandet? Vi toucher innom betent tema - reversering av kommunesammenslåing. Og så snakker vi om kronikken til Anja Ninasdotter Abusland, "Generasjon aspeløv". Oppdrar vi barna våre til å bli uselvstendige unge voksne?