Share

Globálně spolu

Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (UNDP)


Latest episode

 • 20. Globálně Spolu 20: Jak vyřešit nedostatek vložek a nízkou zaměstnost v Kambodži jedním projektem?

  16:30
  Hostem dvacátého dílu podcastu Globálně Spolu byla Michaela Vacková z Diakonie. Diakonie se věnuje poskytování sociálních služeb v ČR, ale své projekty má i v zahraničí. Czech-UNDP Partnership podpořil projekt v Kambodži v rámci Challenge Fundu, který se zabýval ženským zdravím. Diakonie pomohla vyškolit ve spolupráci s místním partnerem ženy na šití znovupoužitelných vložek. Projekt tak nejenom přispěl ke zlepšení dostupnosti menstruačních pomůcek v regionu, ale zároveň rozjel několik mikropodnikání a pomohl osvětě ohledně ženského zdraví. Jak jim pomohla spolupráce s Czech-UNDP Partnership? A kde jinde Diakonie působí? To vše se dozvíte v dnešním podcastu. 🎵 Spotify 🍎 Apple PodcastsGlobálně spolu představuje české inovátory, kteří svými projekty v zahraničí přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Podcastem Globálně spolu provází novinář David Klimeš.

More episodes

View all episodes

 • 19. Globálně spolu 19: Jak pomáhat s pomocí čajových plantáží?

  16:57
  V devatenáctém dílu podcastu Globálně Spolu se budeme bavit o čaji a jeho dovážení z různých koutů světa s českým sociologem Petrem Sičem. Věděli jste, že Gruzie má čajové plantáže? Jak projekt Petra Siče pomáhá místním? A jak získat grant od Czech-UNDP Partnership na rozvojová projekty? To a více se dozvíte v dnešním podcastu.🎵 Spotify 🍎 Apple PodcastsGlobálně spolu představuje české inovátory, kteří svými projekty v zahraničí přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Podcastem Globálně spolu provází novinář David Klimeš.
 • 18. Globálně spolu 18: České neziskové projekty v Gruzii

  16:08
  Hostem osmnáctého dílu podcastu Globálně Spolu je Jan Blinka z Charity České Republiky. Charita ČR se v Gruzii věnuje zdravotnictví, sociální ochraně, ochraně venkova a enviromentálním otázkám mimo jiné nakládání s odpady. V současné době probíhá projekt na podporu testování HIV v Gruzii podporovaný Challenge Fundem OSN. Dalším projektem, o kterém bude řeč je projekt, který pomáhá lidem s postižením, aby nemuseli končit v ústavech. Proč jsou tyto projekty v Gruzii potřeba, jaký je jejich cíl a jak se ohledně projektů spolupracuje s gruzínskými úřady? To a více se dozvíte v následujícím podcastu.🎵 Spotify 🍎 Apple PodcastsGlobálně spolu představuje české inovátory, kteří svými projekty v zahraničí přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Podcastem Globálně spolu provází novinář David Klimeš.
 • 17. Globálně spolu 17: Platforma chytrých dat a jak ji využít v rozvojových projektech

  20:41
  V sedmnáctém dílu podcastu Globálně Spolu se budeme bavit o poradenských službách v rozvojových zemích se zástupcem společnosti Aspiro Miroslavem Kučerou.  Budeme se bavit o platformě chytrých dat v Bosně a Herzegovině, kde všude se toto řešení dá využít a jak těžké je se zorientovat v možnostech rozvojové spolupráce s různými agenturami včetně českého Challenge Fundu, který projekty částečně financoval.🎵 Spotify 🍎 Apple PodcastsGlobálně spolu představuje české inovátory, kteří svými projekty v zahraničí přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Podcastem Globálně spolu provází novinář David Klimeš.
 • 16. Globálně spolu 16: Expertiza na vyžádání pod hlavičkou OSN

  15:25
  Hostem šestnáctého dílu podcastu Globálně Spolu je konzultant pro Berman Group Jan Vozáb, který se mimo byznysových projektů zapojuje i těch rozvojových. Řeč bude mimo jiné o expertních projektech v Gruzii a Bosně a Herzegovině, kterých se Jan Vozáb účastnil pod hlavičkou UNDP. Zmíněna bude také expertní databáze UNDP, k čemu je tato databáze dobrá a kde ji najít? Nejen o tom v následujícím podcastu.🎵 Spotify 🍎 Apple PodcastsGlobálně spolu představuje české inovátory, kteří svými projekty v zahraničí přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Podcastem Globálně spolu provází novinář David Klimeš.
 • 15. Globálně spolu 15: Jak chránit přirodní bohatství v rozvojových zemích?

  16:02
  V patnáctém dílu podcastu Globálně Spolu se budeme bavit o životním prostředí a jeho ochraně v Gruzii s expertem Michaelem Hoškem. Ten měl v Gruzii na starosti několik expertních projektů v chráněných krajinných oblastech. Gruzie má obrovský potencial, ale nemá dost prostředků,aby své přírodní bohatství chránila. V rámci svých expertíz Michael Hošek spolupracuje mimo jiné s Českou Rozvojovou Agenturou a Czech Trust Fundem. Pro více informací o projektech navštivte UNDP.cz. 🎵 Spotify 🍎 Apple PodcastsGlobálně spolu představuje české inovátory, kteří svými projekty v zahraničí přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Podcastem Globálně spolu provází novinář David Klimeš.
 • Globálně spolu 14: Rozvojové projekty v Gruzii

  13:49
  Hostem čtrnáctého dílu Globálně Spolu je historik a lektor českého jazyka a literatury na Fakultě humanitních věd a Ekonomické fakultě Tbiliské státní univerzity Ivane Džavachišviliho Vojtěch Kubec. Díky své hluboké znalosti historie, etnologie a kultury jihokavkazského regionu se v rámci spolkové činnosti věnuje uchovávání informací o vývoji zdejší krajanské komunity. Od roku 2013 se v různých pozicích podílí na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Gruzii včetně projektů podpořených Czech-UNDP Partnership for SDGs.🎵 Spotify 🍎 Apple PodcastsGlobálně spolu představuje české inovátory, kteří svými projekty v zahraničí přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. Podcastem Globálně spolu provází novinář David Klimeš.