Share

Gamle riller

Norske plateinnspillinger 1904-1958

Et dypdykk inn i sveivegrammofonens verden. Norske plateinnspillinger 1904-1958.