Friskolepodden

Share

Friskolans framgångar provocerar

Season 2, Ep. 1

Vi bad tidigare stadssekreteraren Annika Westh (L) vid Göteborgs kommun att reflektera över den rapporten "Nyckel till skolans finansiering" som skoldebattören Linnea Lindqvist skrivit. Annika är före detta gymnasielärare och har jobbat politiskt med skolfrågor i Göteborg. Den texten kan du läsa här Reflektion över rapport nyckeln till skolans finansiering.


I det här avsnittet diskuterar Ulla Hamilton och Annika slutsatserna.


Här hittar du även Lindquists rapport ”Nyckeln till grundskolans finansiering”.