Friskolepodden

Share

Klarar friskolorna Skolinspektionens krav på långsiktigt hållbar ekonomi om regeringens förslag om sänkt skolpeng blir verklighet?  

Season 2, Ep. 1

Klarar friskolorna Skolinspektionens krav på långsiktigt hållbar ekonomi om regeringens förslag om sänkt skolpeng blir verklighet?  

Regeringen föreslår nu att kommunerna ska kunna sänka skolpengen för friskolor. De elever som väljer en friskola riskerar alltså att få en lägre skolpeng.

Att granska friskolors ekonomi är en viktig del i Skolinspektionens tillsynsarbete och även när det gäller att godkänna tillståndsansökningar. 

Kommer fler friskolor kunna få tillstånd med den sänkta skolpengen? Om detta resonerade vi vid frukostseminariet 29 mars 2022.


Medverkade gjorde:

  • Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik Svenskt Näringsliv
  • Birgitta Ljung, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund
  • Jens Eriksson, chef grund-och gymnasieskolor AcadeMedia
  • Christina Wainikka för Sverigefinska skolan i Stockholm
  • Leane Riiser bitr. rektor Estniska skolan i Stockholm
  • Annika Westh, moderator
  • Ulla Hamilton, vd Friskolorna riksförbund

More Episodes