Share

cover art for Skolmonopolet är en historisk parentes

Friskolepodden

Skolmonopolet är en historisk parentes

Season 2, Ep. 4

Anders Johnson, skriftställare, näringslivshistoriker och författare till boken ”Ett fönster öppnades …”, intervjuas av Ulla Hamilton om friskolornas över 200 år långa historia, friskolereformens 30 år och framtiden.

More episodes

View all episodes

 • 1. Skolstressen ökar och skoltrivseln minskar - gör skolan rätt saker?

  01:33:03
  Psykisk ohälsa ökar i skolan och allt färre elever trivs. Skolstressen ökar, skoltrivseln minskar. Psykisk ohälsa bland unga är ett tilltagande problem och allt fler stannar hemma från skolan. En av skolans stora utmaningar är sorgligt underrapporterad. Därför bjöd Friskolornas riksförbund, den 23 augusti 2023, in till ett frukostseminarium om skolans förmåga att möta elevers olika behov och vilka effekter brister i denna del kan leda till för elevers hälsa. Tillsammans med forskare, politiker och elevrepresentanter borrade vi djupare i ett samhällsproblem som slår hårt mot unga.I panelen medverkade Sara Fritzell och Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten, Sven Bölte, klinisk psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap KIND Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet i Stockholm, Josef Milerad, docent, lektor och barnläkare vid Karolinska Institutet, Stockholm, Johan Söderlund, psykiatriker vid Karolinska University Hospital, överläkare på WeMind Psykiatri och Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer.Här kan du lyssna på hela seminariet "Hur mår eleverna?". Vill du istället se det på Yotube kan du göra det via den här länken.
 • 11. Knäck läskoden tidigt i lågstadiet

  21:37
  Ulla Hamilton intervjuar Sofie Norén, verksamhetschef för LegiLexi. De har skapat ett verktyg för att följa elevers läsutveckling. Hör henne berätta om hur läsförståelsen bland svenska elever sjunker och vad vi kan göra för att höja den.LegiLexi är en stiftelse som erbjuder gratistjänster till skolor och lärare. Tillsammans med forskare så har de tagit fram tester som innebär att de kan erbjuda ett verktyg för att lärare kan följa elevers läsutveckling. Idag är det ca 2600 skolor runt om i landet som använder detta verktyg.Med hjälp av LegiLexi kan lärare anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov och sätta in rätt stödinsatser i rätt tid. Tänk om fler använde detta effektiva verktyg. Då kanske vi kan se fram emot en helt annan, positiv inriktning, på resultaten i nästa PIRLS.
 • 10. Kan man mäta skolkvalitet med förädlingsvärde?

  01:00:35
  Det finns glapp i ljudet under diskussionen med Henrik Jordahl - men håll ut, det är en kort stund och sen fortsätter vi att prata om mått som mäter kunskapsutvecklingen.Ständigt debatteras betygen. Ska vi ta bort F-betyget eller inte? Ska vi alls ha betyg i skolan? Allt fler intresserar sig för att faktiskt hitta mått som mäter kunskapsutvecklingen. I England finns Ofstedt, som har en modell för att mäta skolors förmåga att höja kunskapsnivåerna. I Sverige finns det några kommunala skolhuvudmän och några fristående skolhuvudmän som har börjat använda modeller för att få en bild av det så kallade förädlingsvärdet.Vad kan ett förädlingsvärde bidra med? Hur ser man på att mäta skolors och individers förädlingsvärde i länder som Norge, England och USA? Vilka erfarenheter har Nacka kommun av att mäta förädlingsvärde och varför har Internationella Engelska Skolan valt att använda sig av denna modell för att mäta sina skolors förmåga att höja elevernas kunskapsnivå? Och är detta en modell som är intressant utifrån regeringens perspektiv?Detta är några frågor som vi diskuterade under ett frukostmöte 23 majMedverkande: Henrik Jordahl, professor vid Örebro universitet, Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Nacka kommun, Linda Öholm, Public Affairs-chef vid Internationella Engelska Skolan, Karin Carlsson, biträdande grundskolechef Kunskapsskolan och Erik Scheller, statssekreterare vid utbildningsdepartementet. 
 • 9. Bildning, Business och Blues

  18:02
  Det är många som har idéer om hur skolan skall förbättras, så låt oss bl.a.lyssna på dem som har egen erfarenhet.Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, intervjuar friskoleentrepenören Johan Sjölin, som grundat musikgymnasiet Rytmus och musikskolorna Pops Academy
 • 8. Skolan med höga förväntningar

  21:18
  Studiero och stökiga klassrum är några av skolvärldens stora frågor. En svensk skola tycks ha hittat lösningen. Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, diskuterar Internationella Engelska Skolans målmedvetna kvalitetsarbete med Robin Kirk-Johansson och Annakarin Johansson Sandman på IES.
 • 7. Digitala prov revolutionerar skolan

  22:07
  Dugga är ett digitalt verktyg – utvecklat av lärare, för lärare, på vetenskaplig grund – som hjälper skolor att utvärdera elevers kunskap. Både att skriva och rätta prov går med Dugga som en dans – och utvärderingen blir rättvis och likvärdig. Ulla Hamiltons intervjuar Duggas vd, Peter Wilcke.
 • 6. Lugn och ro för att kunna plugga

  10:16
  Jensen Tungelsta är en rykande färsk grundskola, än så länge F-6 där man också bygger ett högstadium i ett expansivt område med stort behov av nya skolplatser. Här har man byggt en klassisk skolbyggnad i modernt format. Hur fungerar det när en helt ny skola ska öppna hur går tankarna? – Att bygga organisationen, som jag började med i maj, handlar mycket om att förutse hur skolan kommer att fungera när eleverna finns på plats. Hur blir flödet, var kommer det finnas fallgropar där det kan bli mer stök eller stoj. Lyssna på intervjun med skolans rektor Michelle Näslund.
 • 5. Friskolan i Eskilstuna bryter utanförskapet

  12:35
  Det hävdas ofta i debatten att friskolor bara etablerar sig i välbärgade områden och väljer bort elever med socioekonomisk bakgrund som kräver större insatser från skolans sida. Internationella engelska skolan i Eskilstuna, som ligger i Fröslunda, ett så kallat utanförskapsområde som tidvis figurerat i media under nattsvarta rubriker. Så sent som i slutet på augusti rånades en person mitt på dagen på flera tusen kronor. Den nytillträdde rektorn, tidigare utbildningschef på hela IES-koncernen innan längtan tillbaka till ”frontlinjen” drev honom till Fröslunda.Han kavlade upp ärmarna, skrapade bort klottret, städade upp skräpet, bytte ut de krossade rutorna och konfronterade gängen som härjade på gården efter att skolklockorna ringt hem eleverna.– Men idag accepteras skolan och dess rektor i slips och kavaj. Skolan är fredad, för gängen inser vad vi gör för barnen, säger Damian.Lyssna på intervjun med skolans rektor Damian Brunker.