Friskolepodden

Share

Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna

Season 1, Ep. 1

Ulla Hamilton samtalar med Lotta Curbo, grundare av Helleborusskolan, som berättar om varför hon startade en resursskola och betydelsen av resursskolor för inte bara eleverna utan hela samhället.


Resursskolorna ger de elever som inte klarar av den vanliga skolmiljön och som behöver omfattande stödåtgärder, möjligheten att ta sig igenom grundskolan och komma vidare till gymnasieskolan - nyckeln till arbetslivet.

Den psykiska ohälsan skulle kunna minska om fler elever fick det stöd och den hjälp de behöver i grundskolan och under den tiden hinner även några av de kognitiva färdigheter som behövs i arbetslivet mogna.


Avsnittet är inspelat 25 maj 2021


More Episodes