Friskolepodden

Share

Familjers grundläggande rättigheter att få välja skola

Season 1, Ep. 7

”Vår nuvarande skollag synes dock vara främst en politisk produkt där den konstitutionella kopplingen i mångt och mycket förbisetts”. Så avslutar Hedvig Lokrantz-Bernitz, docent i offentlig rätt, sin bok ”Rätt i skolan – om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan.” Hedvig Lokrantz-Bernitz har även forskat i frågor kring utbildningsrätt ur ett konstitutionellt perspektiv.


Den 4 maj höll vi ett frukost-seminarum med Hedvig Lokrantz-Bernitz. Efter hennes inledande föredrag kommenterade företrädare för de politiska partierna dessa perspektiv på skolvalet. I panelen ingick Fredrik Christensson (C) och Fredrik Malm (L).


Detta är en inspelning från seminariet.