Framtidsbolagen

Share

Säker Datalagring med Blockchain - JS Security, Christopher Ramstedt

Season 1, Ep. 15

I detta avsnitt träffar Framtidsbolagens Hampus Rebjö, Christopher Ramstedt, COO och co-founder på JS Security. I detta avsnitt pratas det bland annat om teknologin bakom just Datalagring via Blockchain teknik, vilka konkurrenter som finns idag, uppmärksamheten som JS Security mottagit och deras fantastiskt lyckade IPO.


JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern som är grundad och initialt verksamt i Skandinavien med hela världen som marknad. Bolaget är specialiserade inom datalagring och erbjuder säkerhetsprodukter med blockchainteknologi som grundinfrastruktur. Bolagets huvudsakliga produkt, Delta/NET, är ett decentraliserat datalagringsnätverk med blockchain som grundsten samt huvudsaklig verifierings- och säkerhetskomponent. Kunderna återfinns inom samtliga branscher som lagrar någon form data. Kundgrupperna är företag, organisationer samt myndigheter.


Programledare; Hampus Rebjö


Framtidsbolagen presenteras av Finanstid, finansnyheter om alternativa investeringar.


Disclaimer:


Framtidsbolagen bedriver inte tillståndspliktig verksamhet. Framtidsbolagen är inte ansvariga för eventuella investeringsbeslut pga information som framkommer i podcasten.

More Episodes