Forskning om förnyelse

Share

Big tech - missuppfattningar, regleringar och konkurrens på digitala marknader

Ep. 12

I detta avsnitt av Forskning om förnyelse ger Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg sin bild av vilka missuppfattningar som präglar debatten om digitala plattformsföretag, hur konkurrensen på digitala plattformsmarknader fungerar och hur det skiljer sig från traditionella marknader samt på vilket sätt EU-lagförslagen Digital Markets Act (DMA) och Digital Services Act (DSA) öppnar för godtycke och riskerar att snedvrida konkurrensen på ett sätt som varken gynnar unionen eller Sverige. Den underliggande frågan som Joakim ställer är: Vad är det egentligen vi vill reglera när det kommer till digitala plattformsföretag?

 

Ta del av Entreprenörskapsforums policyartikel Innovation, Competition and Digital Platform Paradoxes

More Episodes