Share

cover art for Sverige - Ett land för experter?

Forskning om förnyelse

Sverige - Ett land för experter?

I dagens avsnitt gästas vi av Patrick Krassén, skattepolitisk expert hos Företagarna, för ett samtal om arbetsmarknaden för experter. Är Sverige ett land där expertis premieras? Hur stor är avkastningen på avancerad utbildning och specialisering? Kan man svenska företag konkurrera om den internationella expertisen med dagens regler? Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.

More episodes

View all episodes

 • Circulär är det nya svarta

  21:35
  Ordet cirkulär är på modet i såväl regeringens pressmeddelanden som i företags varumärkeskampanjer. Den cirkulära affärsmodellen ska vara nyckeln till klimatomställningen och samtidigt stärka konkurrenskraften. Men vad innebär egentligen en cirkulär affärsmodell? Hur långt har Sveriges industriföretag kommit i omställningen och kan ett kolkraftverk vara cirkulärt? I det här avsnittet gästas podden av Johan Frishammar, professor på Luleås Tekniska Universitet, som är aktuell hos Entreprenörskapsforum med rapporten Circular Business Models som han författat tillsammans med Vinit Parida, professor Luleås Tekniska Universitet. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum Rapporten kan laddas ned här och inspelningen av lanseringsseminariet kan ses här
 • Det nya utanförskapet

  23:11
  Vad får låg självförsörjningsgrad och utanförskap för ekonomiska konsekvenser? Hur påverkas den rådande välfärdsmodellen av att en stor grupp inte deltar i samhällsekonomin? Och vad händer med tilliten i samhället? I dagens avsnitt gästas vi av Johan Eklund, chefsekonom vid Sydsvenska industri- och handelskammaren, som är aktuell med boken "Det nya utanförskapet". Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum Boken är författad av Johan Eklund och Johan Larsson och är utgiven vid Ekerlids förlag. Den går att köpa härIntegration Sverige är ett projekt från Entreprenörskapsforums med syfte att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda. Det kan man läsa mer om här
 • Hur ärliga är utvärderingarna av industripolitikens effekter?

  29:45
  Industripolitiken har upplevt något av en renässans sedan finanskrisen. Industripolitiska satsningar utvärderas på olika sätt men lyssnar myndigheterna på vad utvärderingarna säger? Och vilka incitament har dem som utför utvärderingarna? I dagens avsnitt gästas vi av Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköping Business School, som författat policy-sammanfattningen Hur använder myndigheter utvärderingar. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, EntreprenörskapsforumPolicy-sammanfattningen finns att tillgå här
 • Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet

  23:35
  Digitaliseringen förändrar hur vi organiserar arbete idag. Ett visst arbete kan inte längre bindas till en tydlig geografisk plats och arbetsuppgifter fördelas om till AI och mjukvaruprogram. Hur går den nya organiseringen ihop med skattesystemet? Varför bor Silicon-Valley gänget i Portugal och ska företag börja betala ut frisvårdsbidrag till AI-verktyg? Det diskuteras i dagens avsnitt som gästas av Åsa Hansson, docent vid Lunds Universitet, som är aktuell med rapporten Digitaliseringens konsekvenser på skattesystemet. Rapporten kan läsas här Seminariet från rapportlanseringen kan ses i efterhand här
 • Smartare infrastruktur för transporter

  29:42
  Transportinfrastrukturen står inför stora utmaningar. Transporter ska elektrifieras, bli utsläppsfria och samtidigt levereras snabbare med färre avbrott och helst billigare. Samtidigt har Sverige ett framåtlutat näringsliv där många innovativa företag men som saknar styrning för implementering. Hur påverkar det här Sveriges konkurrenskraft och vilken effekt får ekonomin av en mer automatiserad fordonsflotta? Det är frågor som diskuteras i det här avsnittet där vi gästas av Stefan Fölster som nyligen författat rapporten "Smartare infrastruktur för transporter" hos oss. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.Rapporten kan läsas här Lanseringsseminariet kan ses i efterhand här
 • Gearing up for the splinternet

  29:29
  I dagens avsnitt gästas vi av Richard Allan som är en del av House of Lords i Storbritannien samt medförfattare för SEF antologin 2022 och till den policysammanfattning som nu finns att tillgå på Entreprenörskapsforums hemsida. I avsnittet diskuteras kommande och potentiella regleringar av internet och dess effekter samt den fragmentering av internet som Richard benämner som splinternet. Policysammanfattning finns att tillgå här
 • Misslyckat företagande som merit

  17:23
  I det här avsnittet gästas vi av Emma Lappi, postdoktor vid Copenhagen Business School. Emma har, tillsammans med Pontus Braunerhjelm på Entreprenörskapsforum, författat en artikel som publicerats i research policy samt ekonomisk debatt. I artikeln finner författarna empiriskt stöd för att entreprenöriellt human kapital bland dem anställda stärker företagets produktivitet. vad betyder det för den svenska arbetsmarknaden? Kan ett misslyckat företagande vara lika mycket värt som en examen för en arbetsgivare? Borde det vara mindre stigmatiserat att gå i konkurs? Det diskuterar vi i dagens avsnitt.Artikeln går att läsa på svenska här: https://www.nationalekonomi.se/ed/4815
 • 2. Danska reformer för framtidens arbetsmarknad

  28:39
  I det här avsnittet gästas vi av Nina Smith, professor vid Aarhus universitet samt ordförande för den danska reformkommissionen som lanserat tre delrapporter med reformer för det danska utbildningsväsendet. I podden diskuteras här reformerna tagits fram och vilka utmaningar som finns på den danska arbetsmarknaden som reformerna ämnar att åtgärda. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum.