Share

cover art for Møt vår nye ordfører

Former felles framtid

Møt vår nye ordfører

Season 2, Ep. 32

More episodes

View all episodes

 • 36. Sommeraktiviteter

  19:30
  59 grader nord, fiske, skating, bueskyting og glasskunst. I den nyeste episoden i kommunens podkast handler det om sommeropplevelser for barn og unge i Aurskog-Høland. I en tid hvor alt blir dyrere, er det enda viktig at det finnes et gratistilbud for barn og unge spesielt i ferietider. Finnes det et slikt tilbud her i bygda? Det finner du ut her!
 • 35. Kommuneplanen

  20:11
  Hvilke ønsker har vi for lokalsamfunnet fremover? Hvordan skal vi kunne skape en moderne, framtidsrettet og attraktiv kommune, og hvordan skal kommunen se ut når barna våre vokser opp? Den nyeste episoden av kommunens podkast handler om kommuneplanen. Du møter ordfører Roger Evjen, kommunedirektør Gry Røste og innbygger (og sokneprest) Bjørn Skogstad, og de snakker om kommunens fremtid.
 • 34. Dialekter

  18:57
  Snakker du dialekt? Er det forskjell på dialekten sør og nord i kommunen vår, og brukes den fortsatt av ungdommene i bygda? Dialekt er tema for den nye episoden av kommunens podkast Former felles framtid. Her kjører vi dialektskole for nye og unge innbyggere. Forstår du ordene? Lytt til episoden og test deg her.
 • Fattigdom i Aurskog-Høland

  15:22
  Ny podkast: Fattigdom i Aurskog-HølandTrenger vi matutdeling og utdeling av klær og utstyr her i kommunen? Hva er ønsketreet? Og nå som det snart er jul, hva kan vi gjøre for å hjelpe hverandre? I Aurskog-Høland lever 9,3 prosent av innbyggerne med vedvarende lavinntekt. I denne podkasten møter vi leder for Frivilligsentralen og leder for Røde kors Aurskog-Høland. De brenner begge for å hjelpe andre. Hør mer om deres arbeid i den nyeste episoden i kommunens podkast. Former felles fremtid.I denne episoden møter du Rita Berget Lindblad, leder for Frivilligsentralen i kommunen, og Thomas Enget som er leder for Aurskog-Høland Røde Kors. Du får vite mer om hvordan frivilligsentralen jobber, og tilbud som finnes her i kommunen til dem som trenger litt ekstra hjelp. Du får også vite mer om Ønsketreet. En ordning av Røde Kors som har som mål å glede barn som lever under økonomiske vanskelige kår. Gaveønsker fra barn meldes inn via blant annet Home-Start/ Frivilligsentralen, helsestasjonen, barneverntjenesten, psykisk helse, NAV, flyktningetjenesten og Røde Kors. I fjor fikk de inn 150 ønsker til ønsketreet. Aurskog-Høland frivilligsentral - Ønsketreet 2023 Fattigdommen økerTall fra Folkehelseundersøkelsen i Viken fra 2021 vi ser at 9,3 prosent av innbyggerne i vår kommune lever med vedvarende lavinntekt. Det er noe lavere enn landsgjennomsnittet som er 9,9 prosent. Antallet i vår kommune er økende i perioden 2011-2021.Vedvarende lavinntekt er dem som bor i husholdninger med en gjennomsnittlig inntekt under 50- 60 % av nasjonal medianinntekt. Ser vi på andelen barn mellom 0-17 år som lever i lavinntekts-familie, har kommunen høyere andel barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt enn landsgjennomsnittet. Her lever 12,1 prosent av barna med vedvarende lavinntekt, mens gjennomsnittet i landet er på 11,3 prosent.  Vedvarende lavinntekt kan gi negativ påvirkning på helse og levekår. 4. Sosial bærekraft (apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net)Det finnes hjelpFrivilligsentralen har startet matutlevering sammen med Aurskog-Høland Røde Kors, Lions Club Aurskog-Høland og Aurskog Sanitetsforening. Kommunen har friplasser på kulturskolen og har hatt gratisaktiviteter for barn i feriene. Innbyggere med lav inntekt kan søke om fritak fra eiendomsskatten. Vi har Bua hvor man kan låne fritidsutstyr gratis. Vi har utlevering av klær og forbruksartikler til trengende er i kjelleren i Stasjonsveien 59 på Bjørkelangen på onsdager.
 • 31. Nettverket og landsbyen

  19:37
  Hvordan jobber barnevernet i kommunen vår? Hvordan ser de etter, og bygger på, ressurser rundt barnet, og i familiens nettverk? Vi møter lederen for barnevernet, og en familiekontakt og frivillig medarbeider. Hør mer om deres arbeid i den nyeste episoden i kommunens podkast Former felles fremtid.
 • 30. Podkast: Hvorfor skal du bruke stemmeretten din?

  15:22
  Vi nærmer oss lokalvalg, og et nytt kommunestyre skal velges. Betyr det egentlig noe hvem som sitter med makten i Aurskog-Høland? Hvorfor er det viktig at akkurat du stemmer ved dette valget? I den nyeste episoden av vår podkast er det kommunestyrevalg som står på plakaten, og du får møte tre av våre folkevalgte. Lytt til episoden her!
 • 28. Hvordan er det å være folkevalgt i Aurskog-Høland kommune

  18:55
  Hvordan er det å være politiker i Aurskog-Høland? I denne episoden får du høre mer om hverdagen som folkevalgt i kommunen vår.