Former felles framtid

del

Gode liv i egne hjem

Season 1, Ep. 19

Hvordan jobber kommunen for å kunne tilby riktig tiltak og å fremme et aldersvennlig samfunn? I denne episoden av «Former felles framtid» får vi høre om kommunens dreiningsprosjekt «Leve selvstendig og godt hele livet», og vi får fem gode råd for å planlegge egen alderdom.


Gjestene 
  • Inger Heggen Olsen er en frivillig ildsjel av de sjeldne og politisk engasjert. Hun er stifter av frivillighetens julaftenfeiring, besøksvenn og ringevenn, aktiv i Røde Kors, nestleder i LHL Aurskog-Høland og suppekokk for omsorgsboligene på Bjørkelangen. I 2020 fikk hun velfortjent tildelt Aurskog-Høland kommunes frivillighetspris. 
  • Simen Solbakken er varaordfører for Høyre, bonde på Fosser og daglig arbeidende i Norges bondelag. Han ledet oppgaveutvalget «Gode liv i egne hjem – hvordan skape et mer aldersvennlig samfunn i Aurskog-Høland?» 
  • Kjersti Vevstad er prosjekteier for dreiningsprosjektet «Leve selvstendig og godt hele livet» og kommunalsjef for Helse og livsmestring i Aurskog-Høland.  


Flere episoder