Flygpodden

Share

Sveriges nya brandflygplan - Johan Sjöstrand

Season 1, Ep. 1

I första avsnittet av Flygpodden får vi möjligheten att sitta ned med Johan Sjöstrand på SAAB som flyger MSBs nyligen upphandlade brandflygplan Air Tractor AT-802 Fire Boss. Ett mycket innehållsrikt avsnitt där Johan berättar om brandflyget och dess organisation, skogsbrandsbekämpning från luften, flygplanet i sig och det vardagliga arbetet.


Johan har en gedigen bakgrund inom militärflyget med flygtimmar i allt från Gulfstream, Lerjet, B17 till Viggen och Gripen. Han arbetar numera som civil pilot på SAAB där han bland annat flyger och utvecklar Sveriges nya brandbekämpningsflygplan som MSB nyligen upphandlat.

More Episodes