Share

Finans i Fjæra


Latest episode

 • 1. Samarbeidet mellom Handelshøyskolen BI og finansnæringen.

  09:41
  Denne episoden handler om samarbeidet mellom Handelshøyskolen BI og finansnæringen. Handelshøyskolen BI har gjennom mange år hatt et tett samarbeidet med finansnæringen, og det gjelder også i bærekraftspørsmål. Vi får besøk av David Sagen, Direktør for Nasjonale Executiveprogrammer ved Handelshøyskolen BI, som forteller mer om samarbeidet. Samarbeidet har blant annet resultert i et nytt kurs i bærekraftig finans.

More episodes

View all episodes

 • 2. Hvordan forholder Statens Pensjonsfond Utlandet seg til bærekraft i sine investeringer?

  28:58
  Hvordan forholder Statens Pensjonsfond Utlandet, populært kalt Oljefondet, seg til bærekraft i sine investeringer? Oljefondet er kjent som verdens største fond og for å ha vært tidlig ute med søkelys på spørsmål om investeringer og bærekraft. Vi får besøk av Wilhelm H Mohn som hjelper oss med å svare på spørsmål. Wilhelm er Global Co-Head of Corporate Governance at Norges Bank Investment Management med spesielt ansvar for bærekraft. Wilhelm har sin utdannelse from Univeristy of Oxford (Master in Philosophy, Economics) og University of Execter (BA (Hons) with Commendation, Economics and Geography).
 • 3. Hvordan jobber en bank med å legge til rette for at bærekraftige investeringer får finansiering?

  29:47
  Hvordan jobber en bank med å legge til rette for at bærekraftige investeringer får finansiering? Til å svare på dette spørsmålet har vi fått hjelp av Karoline Bakka Hjertø. I denne episoden kommer det også noen tips i hvordan bedrifter kan jobbe med bærekraft. Karoline er leder for Bærekraft og Samfunn i Sparebank 1 Østlandet. Karoline er siviløkonom fra NHH og har samfunnsfag fra UiO og Berkeley. Hun har tidligere arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter og sosial utvikling hos blant annet Redd Barna, Røde Kors, hos flere sosiale entreprenører og i fagbevegelsen. Hun har vært bedriftsrådgiver i Etisk handel Norge og styreleder i CSR Norge. Hun er nå nestleder i styret i Global Compact Network Norway
 • 4. Hvordan utarbeide en bærekraftstrategi?

  42:28
  Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet? Selskaper – store som små – opplever ofte at det kan være vanskelig å komme i gang med sitt arbeid med å gjøre bedriften bærekraftig. I denne podcasten får du hjelp til å finne trappen inn i bærekraftshuset.Karoline Bakka Hjertø har laget en enkel og effektiv veileder for hvordan du effektivt kan komme i gang. Dette er en veileder som også passer like godt for private og offentlige organsisasjoner - og ikke bare for bedrifter. Veilederen kan lett kan utvides ved behov. Du finner veilederen her.Karoline er leder for Bærekraft og Samfunn i Sparebank 1 Østlandet. Karoline er siviløkonom fra NHH og har samfunnsfag fra UiO og Berkeley. Hun har tidligere arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter og sosial utvikling hos blant annet Redd Barna, Røde Kors, hos flere sosiale entreprenører og i fagbevegelsen. Hun har vært bedriftsrådgiver i Etisk handel Norge og styreleder i CSR Norge. Hun er nå nestleder i styret i Global Compact Network Norway
 • 5. Hvordan jobber KLP med bærekraft?

  33:44
  I denne podcasten skal vi lære mer om hvordan KLP jobber med bærekraft. KLP har klare krav til bærekraft i forvaltningen. Det er spesielt fokus på KLPs investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Hvordan får man det til, samtidig som forventet avkastning er tilstrekkelig? Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, er med oss i denne episoden. Heidi er utdannet statsviter, og bestemte seg allerede som student for å jobbe med bærekraft.
 • 6. Hvordan kan eierstyring understøtte bærekraftsarbeidet i selskaper?

  34:55
  I denne podcasten er det fokus på hvordan eierstyring, hvis den utøves riktig, understøtter bærekraftsarbeidet i selskaper. Hvilke fallgruber ligger her? Vi får her hjelp av Jannicke Scheele som er leder for ansvarlige investeringer i DNB. Jannicke er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har blant annet erfaring som forvalter i aksjer og obligasjoner. Jannicke har jobbet med bærekraftige investeringer siden 2015.
 • 7. Hvordan kan finansnæringen bidra til det grønne skiftet?

  31:50
  Denne podcasten handler om hvordan finansnæringen på et overordnet nivå kan bidra i det grønne skiftet. Vi får hjelp av Kristian Ruth som er fagsjef for bærekraft i Finans Norge. Kristian Ruth er utdannet Naturviter fra NTNU og UiO. Han er tidligere seiler og har blant annet deltatt i tre olympiske leker.