Feminism frihet framtid

Share

Psykiatrin och psykisk ohälsa

Season 2, Ep. 1

I premiäravsnittet av säsong 2 får ni höra till Jimmy Ekström, regionråd i Region Jönköpings län och Lina Nordquist, riksdagsledamot för Liberalerna och sjukvårdspolitisk talesperson, samtala om den svenska psykiatriska vården. Varför är vården ojämlik? Hur vi ska råda bukt på det. Förtroendet för psykiatrin bland patienter. Om rollfördelningen mellan region och kommun. Om att söka hjälp och få behandling i god tid. Om enheter som stänger ner och sjukvårdspersonal som väljer att säga upp sig. 

More Episodes