En Svensk Tiger: En podcast om modernhistoria.

Share

Ola Larsmos historielektion om rasbiologi

Season 1, Ep. 44

Ola Larsmo berättar utifrån sin bok "Lektion 11: En bok om rasbiologi" om rasbiologins historia ur ett svenskt perspektiv. Vad var exempelvis Rasbiologiska institutet i Uppsala? Vad är rashygien och hur fungerade stereliseringspolitiken? Och inte minst -- hur missbrukas historiken om rasbiologi politiskt i dagens propaganda? Ola Larsmo diskuterar med Henrik Arnstad. Ljudtekniker Per Juhlin, Beppo.

More Episodes