En Svensk Tiger: En podcast om modernhistoria.

Share

Epidemier, människor och samhälle 1918-2020

Season 1, Ep. 34

De senaste hundra åren har Sverige och världen återkommande drabbats av svåra epidemier, pandemier och virussjukdomar. Miljoner har avlidit. Hur påverkar epidemierna oss människor och samhällena vi lever i? Varför skiljer sig samhällets reaktioner så mycket under olika tidsperioder? Henrik Arnstad och Ola Larsmo samtalar med docent Bi Puranen.

More Episodes