Energi og teknologi

del

Grønn elektrisk pod

Season 1, Ep. 6

Hvordan kan norsk næringsliv utnytte mulighetene som den voldsomme veksten i fornybar energi og elektrifisering medfører?  I denne episoden møter vi Ivar Valstad, som har ledet arbeidet med Grønne elektriske verdikjeder, som peker på norske konkurransefortrinn i en verden som beveger seg raskt i fornybar og elektrisk retning. Vi møter også Rune Hogga, som leder Agder Energis arbeid med å utvikle nye forretningsmodeller basert på ny teknologi. 

Flere episoder