Share

cover art for Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter

Energi og teknologi

Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter

Season 2, Ep. 5

Er det mulig å få gjennomført energipolitiske ambisjoner når man er omgitt av kriser på alle kanter? Amund Vik, statssekretær i Olje- og energidepartementet er gjest i denne episoden, der vi diskuterer hva regjeringen vil med energipolitikken, og hva strømpriskrisen og Ukraina-krigen har gjort med muligheten til å gjennomføre. Vik peker på hvor viktig det er å bevare effektivitet og god ressursforvaltning som prinsipper for kraftmarkedet, og har en klar forventning om at det produseres mer fornybar kraft i Norge fremover.

More episodes

View all episodes

 • 8. Får vi nok nett nå?

  32:21
  Norge skal gjennom en storstilt elektrifisering for å oppnå klimamål og utvikle nye arbeidsplasser. Mange har likevel vært bekymret for om vi klarer å bygge strømnettet raskt nok til å få strømmen fram dit den trengs, når den trengs. I lys av anbefalingene som Strømnettutvalget nylig la fram, diskuterer vi om vi nå har virkemidlene som trengs for å få fart i elektrifiseringen av landet.Vi snakker også om hvordan den nye nettleiemodellen som innføres i sommer skal bidra til bedre bruk av det nettet vi har i dag. Gjester er Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Energi Nett, og Astrid Hilde, seniorrådgiver for samfunnskontakt i Agder Energi Nett.
 • 7. Utenfor og innenfor - Norge og Repower EU

  21:00
  Omstillingen i det europeiske energisystemet skal skje enda raskere enn planlagt som følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Målet om å kutte klimagassutslipp og å gjøre seg uavhengig av russisk fossil energi peker i retning av en raskere utbygging av fornybar energi i Europa. Hva er det egentlig som skal skje, og hvordan ser det ut med norske briller? For å finne ut av det har vi snakket med Ragnar Semundseth, som er energiråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel. 
 • 6. Havvind - fra ambisjon til realitet

  24:27
  Regjeringen har ambisjoner om 30 GW havvind i norske havområder innen 2040. Betyr det at drømmen om havvind som et nytt industrieventyr for Norge nå omsider kan realiseres? I denne episoden har vi snakket med Åslaug Haga, leder i vindkraftorganisasjonen Norwea, og Rune Klausen, som leder det regionale samarbeidsprosjektet Fremtidens havvind i Agder. De peker på hvordan man skal omsette ambisjonen til konkrete prosjekter, og hva som skal til for å etablere en sterk leverandørindustri for havvind i Agder og Norge.  
 • 4. Verdien av vannet

  31:53
  Vinterens strømpriskrise har ført til opphetet debatt om hva som er årsaken til de rekordhøye prisene og hvordan kraftprodusenter som Agder Energi disponerer vannkraftmagasinene. I denne episoden setter vi fokus på hvordan forvaltningen av vannkraften skjer og hvilke hensyn en kraftprodusent må ta, og hvordan dette igjen påvirkes av at Norge er tilknyttet andre land gjennom mellomlandskabler. Gjester er Sverre Eikeland, Divisjonsdirektør Operatøren in Agder Energi Vannkraft, og senior porteføljeforvalter i Agder Energi Kraftforvaltning, Morten Askland.
 • 3. Krig og fred og energipolitikk

  28:07
  På toppen av vinterens strømpriskrise har krigen i Ukraina ført til enorm usikkerhet og store svingninger i det europeiske energimarkedet. I denne episoden diskuterer vi hvilke energipolitiske reaksjoner den russiske invasjonen av Ukraina har skapt i Europa, hvilke følger dette kan få for den europeiske energipolitikken og i markedet fremover, og hvordan dette påvirker kraftsektoren og strømkundene i Norge. Gjester er Jon Erling Fonneløp, som er leder for Brusselkontoret til bransjeorganisasjonen Energi Norge, og Morten Askland, som er senior porteføljeforvalter i Agder Energi Kraftforvaltning.
 • 2. Energipolitikk i strømpriskrisetider

  39:59
  I Norge og i resten av Europa opplever vi nå ekstreme tilstander i energimarkedene. Det har gitt heftig debatt om årsakene til situasjonen, og ikke minst, hva som kan gjøres med den. Vi får høre hva Senterpartiets Gro-Anita Mykjåland, Fremskrittspartiets Marius Arion Nilsen Fremskrittspartiet, og Kristelig Folkepartis Kjell Ingolf Ropstad, som alle sitter på Stortinget fra Agder, mener bør prioriteres i energipolitikken fremover.
 • 1. Klimadebatten: Fra mørk og håpløs, til motiverende og løsningsorientert

  34:52
  Høsten 2018 ga FNs klimapanel verden en frist på 12 år på å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader. For Petter Gulli ble denne klimafristen et vendepunkt. Han sa opp jobben i reklamebransjen og startet 12YEARS, et byrå som hjelper selskaper med å ta en troverdig rolle innenfor bærekraft og samfunnsansvar. Gulli vil snu klimadebatten fra mørk og håpløs, til motiverende og løsningsorientert. I denne episoden forteller Gulli hvordan. Med oss har vi også Kristin A. Dale, leder for Mennesker og kommunikasjon i Agder Energi, som forteller hvordan konsernet jobber med bærekraft og klimakommunikasjon.
 • 18. Hva kan vi vite om fremtidens kraftmarked?

  31:43
  I denne episoden ser vi på de store svingningene i kraftmarkedet og hva det betyr for vår evne til å lage gode analyser og planer for fremtidens kraftforbruk og produksjon, og i forlengelsen ta velfunderte beslutninger om energi- og klimapolitikk. i fjor var strømmen nærmest gratis og i år får vi prisrekorder. Er det i det hele tatt mulig å si noe fornuftig om markedet fem eller ti år frem i tid når det endrer seg så enormt på ett år? Vi har med oss Anders Kringstad fra Statnett, som i sommer la frem en oppdatert langsiktig markedsanalyse, og Mari Viddal fra Statkraft, som nettopp har presentert et nytt lavutslippscenario.