Endringsskaperne - av og med WeMe

Share

Per Espen Stoknes om klimapsykologi og klimaparadokser (#5)

Ep. 5

Per Espen Stoknes er psykolog og økonom. Han driver senteret for Grønn Vekst på BI og er en populær foreleser. Han har forsket på klimapsykologi og skrevet boken Hva vi tenker på når vi ikke tenker på Global oppvarming. Hans TED Talk om dette temaet er sett over 3 millioner ganger.

Koronapandemien har vist at vi, som storsamfunn, evner å snu oss rundt og skape store endringer på veldig kort tid. Som en konsekvens av dette er det rapportert om renere vann, klarere himmel, lengre sikt og friskere luft flere steder i verden. I slutten av februar bemerket den britiske forfatteren Nick Harkaway ironisk på Twitter: “Jesus, if the markets are gonna do this over Corona, just wait till they find out about the climate crisis.” 

Hva er grunnen til at jo mer vi vet om global oppvarming jo mer bestrider vi det? De aller fleste vet at vi må endre måten vi lever på og driver business på drastisk. Samtidig fortsetter de aller fleste mer eller mindre som før. Hva er grunnen til dette? Stoknes har analysert over 300 atferdsstudier og presenterer sine funn på en interessant og forståelig måte i boken Hva vi tenker på når vi ikke tenker på Global oppvarming.

I denne podkast-episoden forteller Stoknes om vår psykologi og hvordan vi forholder oss i møte med kriser og farer. Han gir oss en innføring i det han omtaler som de 5 psykologiske barrierene mot klimahandling. Han gir oss innsikt i hvorfor vi tenker og handler som vi gjør hvordan vi må re-konfigurere vår klima-kommunikasjonen, slik at vi kan tenke og snakke om global oppvarming på en måte som skaper positivitet, engasjement og meningsfulle handlinger. 

Stoknes sier han hverken er klima-optimist, -pessimist eller -realist men at han er håpefull!

Du vil lære om:

 • Kjennetegn ved klimakrisen som gjør den veldig forskjellig fra korona [02:45]

Forklaringen: 

 • 1. Barriere: Distanse. Om hvordan klimakrisen blir kommunisert og at det i et psykologisk perspektiv gjør at det skapes enn opplevd distanse til problemet [04:05]
  • Konvensjonell klima kommunikasjon og hvordan kommunisere krisen på en "hjernevennlig" måte [06:20]
 • 2. Barriere: Dommedag. Hvordan vi med katastrofetenking unngår temaet [10:25]
  • Tre responser: tilvenning, unngåelse og skyte tilbake [12:00]
 • 3. Barriere: Dissonse. Avviket mellom det vi vet og det vi gjør, og følgelig behovet for selvrettferdiggjøring [14:40]
 • 4. Barriere: Benektning [15:50]
  • Om vår "sosiale kontrakt" om hvordan vi håndterer ubehagelige temaer [17:00]
 • 5. Barriere: Identitet. Om selvbildet og hvordan vi ønsker å fremstå [18:30]
  • Om fellesskapsverdier og individualisme verdier og sammenhengen med klimadebatten [19:00]

Løsningen:

 • 1. Løsning: Distanse. Den sosiale normen og hvordan hva vi tror påvirker hva vi gjør. [22:50]
  • Rekonfigurere klimakommunikasjonen fra å handle om abstrakte fakta til å handle om at ni av ti nå velger elsykkel. [24:10]
 • 2. Løsning: Dommedag. Slutte å true og refse. Synd og forlatelse retorikken fungerer ikke. [24:24]
  • Gi støttende perspektiver: helse, forsikring, muligheter. [24:50]
  • Om klima og helsemulighetene. [25:15]
  • Om klimaforsikring og å tenke langsiktig [26:00]
  • Om suksesskriteriet innen finans [27:25]
 • 3. Løsning: Dissonans. [30:25]
  • Om nudging og mulighetene med grønne "dultinger" [31:00]
 • 4. Løsning: Benektning. Hvordan fjerne behovet for benektning ved å vise at man er med på løsningen. [33:00]
 • 5. Løsning: Identitet. Om betydningen av fortellingen i våre liv. [34:10]
  • Vi må ha en ny fortelling for det 21. århundre! [34:20]
  • Livskvalitet, religion og etikk [35:50]
 • Om avhengigheten til økonomisk vekst, kapitalisme og grønne investeringer [38:35]

Lenker:

Referasnser:

Fjong, ToGoodToGo, Ørstad (DK), Equinor, Ford, Tesla, Paven, Arne Næss, Thina Saltvedt, Nina Jensen

More Episodes

12/17/2020

Andreas Friis om rikets tilstand og om vår fremtid - DEL 2

Ep. 12
Andreas Friis er siviløkonom, sosial gründer og initiativtager til kunnskapsnettverket for bærekraftig business, Sustainability Hub Norway (S-hub). I følge rapporten State Of Sustainability Norway 2020. rapporterer 74% av bedriftene at de forventer at kunder vil stille svært høye krav til bærekraftighet. Samtidig sier 70% av bedriftene at de ikke har har en tydelig strategi for bærekraft og kun 14% av ledere sier de har høy kompetanse på bærekraft. Temaet bærekraft er nytt for mange og det er et stort kompetansegap som må fylles raskt om vi skal nå målene satt i Parisavtalen! Hva kreves det av en bedrift for å bli fremtidsklar? Og hva kreves det av fremtidens ledere? Og hva kreves av oss alle? Hva styrer vi mot og hvordan skal vi nå dit? Dette og mer til får vi høre Andreas sine perspektiv på i del to av denne podcast episoden. Del 2. Du vil lære om: Viktig premiss; Positive fremtidsscenarioer [02:10] Finansiell bærekraft og omdefinering av vekst ved å inkludere flere verdier [04:05] Vi må bli mer avansert i hvordan vi tenker rundt business og lederskap [05:45] Regenerativt lederskap og omskriving av modellene våre [06:20] Ambisjoner ut over etikk og compliance [08:10] Mange ledere ønsker strengere reguleringer [11:00] Fremtidens toppledere og styremedlemmer vil ha et helt annet tankesett [12:00] Ledelse med skylapper [13:00] Personlig bærekraft og verdigrunnlag [13:45] Ansvarliggjøring og trivsel [14:50] 17% av norske ansatte er engasjerte på jobb – uforløst potensiale [16:15] Bunnlinje effekt på 60-80 mill euro økt fortjeneste ved å øke engasjementet med 1% (SAP) [18:30] Bærekraft og meningsfylt arbeid gir øker lønnsomhet [18:00] Ha fokus på hvor du kan gjøre en stor forskjell, om en systematisk endring [19:00] Vær en endringsagent og hverdagsgleder. Bruk makten din, gi tydelige tilbakemeldinger og still krav [19:45] Trender og fast fashion, forbrukerholdninger står ovenfor stor disrupsjon [23:00] Sirkularitet i forretningsmodellene [25:00] Disrupsjon: investorene trekker seg fra forretningsmodeller som ikke er langsiktige [27:25] Teknologisk disrupsjon og den 4. industrielle revolusjon [30:05] Se for oss en positiv fremtid hvor vi er mer frie, tettere på naturen og mer sammenkoblet gjennom teknologi [31:10] Vi må planlegge for en verden i store endringer – hele tiden [32:05] Lage nye modeller basert på et positivt fremtidsbilde [34:20] Oppsummering [35:40] Lenker: Biomimicry Norway TED Talk med Michel Wolfstirn, Biomimcry Norway  Gallupp rapport: State of Global Workplace Northern Playground Referanser: Econa, Leidar, Scatec Solar, Statkraft, Personalhuset Norge, King Coffe , NTNU, Norges Handelshøyskole, Equinor, Storebrand, Møller, HM, Zara, Fauna, Ikea. EU Taxonomi, Sustainable Finance , EUs Green Deal Augmented reality (utvidet virkelighet – blant annet VR) Internett of things (Tingenes internett er begrep for teknologi som koble seg til hverandre og utveksle data) Oxford University – future studies Pia Lefevre
12/17/2020

Andreas Friis om rikets tilstand og om vår fremtid - DEL 1

Ep. 11
Andreas Friis er siviløkonom, sosial gründer og initiativtager til kunnskapsnettverket for bærekraftig business, Sustainability Hub Norway (S-hub). Nylig publiserte S-hub den årlige rapporten State Of Sustainability Norway 2020. Rapporten forteller om hvordan 176 norske bedrifter jobber med bærekraft i dag og om deres perspektiver på fremtiden. I februar 2020 meldte Norge inn et oppdatert klimamål til Parisavtalen. For i følge avtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år. Norges oppdaterte klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent sammenlignet med vårt utslippsnivå i 1990. Så kom 12. mars, korona pandemien var et faktum og fokuset skiftet over natten. Det kan se ut som at fokuset er tilbake på bærekraft, for aldri før har bærekraft vært høyere på agendaen og mer debattert. Vi ønsker å vite om det jobbes like mye med bærekraft som det snakkes om? “The proof is in the pudding” heter det og hvem bedre til å fortelle oss om tingenes tilstand enn Andreas. 176 norske bedrifter som har anonymt besvart 77 spørsmål om bærekraft. Del 1. Du vil lære om: Hvem er Andreas Friis [02:05] Hva er Sustainability Hub Norway [03:30] Beste av to verdener – business og bærekraft. Om business med flere verdiskapende dimensjoner finans-, human-, natur- og sosial kapital. Spennende og lønnsomt. [04:55] Om rapporten State Of Sustainability 2020 [06:20] Viktige funn i rapporten [08:00] Tydelig økende trend: fokus på toppledernivå og inn i kjernestrategien [10:15] Økt bærekraft press og reguleringer [11:20] Kriser som pekes ut i rapporten og bedriftens rolle [15:00] Mangel på kompetanse og implementering [17:00] Modenhet og mandat [19:30] Steg én: vesentlighetsanalyse [21:20] Implementering [23:00] Hvordan engasjere organisasjonen? [26:45] Begeistring og ambisjon [28:00] Lenker: Biomimicry Norway TED Talk med Michel Wolfstirn, Biomimcry Norway  Gallupp rapport: State of Global Workplace Northern Playground Referanser: Econa, Leidar, Scatec Solar, Statkraft, Personalhuset Norge, King Coffe , NTNU, Norges Handelshøyskole, Equinor, Storebrand, Møller, HM, Zara, Fauna, Ikea. EU Taxonomi, Sustainable Finance , EUs Green Deal Augmented reality (utvidet virkelighet – blant annet VR) Internett of things (Tingenes internett er begrep for teknologi som koble seg til hverandre og utveksle data) Oxford University – future studies Pia Lefevre
9/3/2020

Nina Jensen om hvordan det står til med havet - vår viktigste ressurs (#10)

Ep. 10
Nina Jensen er marinbiolog, tidligere generalsekretær i WWF og nå leder av organisasjonen REV Ocean. I denne episoden dypdykker vi ned i tema havet og dets tilstand. Havet dekker 70 prosent av planeten vår, det gir oss oksygen og mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Klimaendringer, overfiske og forurensning truer livet i havet som i sin tur truer vårt livsgrunnlag. Havet har hatt en dyster utvikling. De siste 40 årene har vi mistet over 40% av livet i havet. Vi tar ut mer fisk enn det havet klarer å produsere og havet blir varmere, surere og mindre produktivt. "Habitater blir påvirket. hvis havet blir noe mer enn 2 grader blir alle verdens korallrev vil forsvinne. Noen av de fremste underverkene i verden som har eksistert i milioner av år vil forsvinne i vår levetid. Sterkt symbol for hvordan vi mennesker endrer vilkårene for alt liv i havet - i ett nanosekund av planetens eksistens." For å finne løsninger på problemet sjøsettes snart verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip REV Ocean. Skipet er initiert av Kjell Inge Røkke og ledet av Nina Jensen. Formålet med skipet er å øke kunnskap om -og forståelse for problemene vi står overfor, finne løsninger som kan testes ut ombord og som kan skaleres for så å dele denne kunnskapen med resten av verden. REV Ocean skal løse 3 hovedproblemer: plast, klima og overfiske. Vi stiller spørsmål om hva Norge, som en ledende havnasjon, kan og bør gjøre for havet. Hvordan tilstanden til Oslofjorden egentlig er og hva vi som enkeltpersoner kan bidra med. Du vil lære om: TV-aksjonen 2020 WWF [02:40] Nina og den overraskende overgangen fra WWF til REV Ocean [03:15] REV Ocean [05:10] Kjell Inge Røkkes livsprosjekt [06:55] Karbon-fangerne tareskog og blåskog [07:15] Ninas motivasjon og drivkraft [11:50] Hvordan det står til med Golfstrømmen [13:00] Hvorfor vi ikke tar varslene vi får fra naturen på alvor [14:40] Hva det skyldes at vi har mistet 40 % av livet i havet de siste 40 årene [16:10] Om konsekvenser i havet som følge av temperaturøkninger [18:10] Utivklingen av døde soner i havet [20:30] Konsekvenser av koralldød [21:15] Det økologiske katastrofeområde som utgjør Oslofjorden [22:50] Om potensialet i Oljefondets 10 000 milliarder kroner til å fremme klimaløsninger over hele verden [25:15] Norges ansvar, som ledende havnasjon, for å rydde i egne miljøsynder [26:20] Ninas tre tips til bedre helse, mindre stress og bedre samvittighet [28:25] Den nye renessansen for miljøvernere [33:10] Det veldig synlige miljøproblemet plast og de uante konsekvensene av mikroplast [33:50] En 20-dobling av vårt plastforbruk de siste 40 årene [36:30] Problemet med plast på avveie og manglende avfallshåndtering [37:15] Erik Solheim og arbeidet med Plastic REVolution Foundation [38:00] Matindustrien, oppdrettsfisk på antidepressiva og økologisk oppdrett [38:45]