Dumma Människor

Share

FREDAGSFRÅGAN: Varför pladdrar äldre damer sönder filmer?

Skicka din egen fredagsfråga till dummamanniskor@gmail.com

More Episodes