Dumma Människor

Share

FREDAGSFRÅGAN: Vad får moralisten ut av att moralisera?

Skicka din egen fredagsfråga till dummamanniskor@gmail.com