Dumma Människor

Share

FREDAGSFRÅGAN: Kan jag blockera fördomsfulla tankar?

Skicka din egen fredagsfråga till dummamanniskor@gmail.com

More Episodes