Dumma Människor

Share

121. Tillsammans blir vi mer extrema (gruppolarisering)

Det är lätt att tro att samtal människor emellan alltid leder till bättre och mer nyanserade beslut. Det kan ibland stämma men faktum är att om det är likasinnade som träffas och diskuterar sina åsikter så tenderar gruppen att bli mer homogen och att det tas mer extrema beslut än vad som hade gjorts om alla hade beslutat något var och en för sig. Det här fenomenet kallas gruppolarisering och Björn och Lina pratar om att vi kanske ska börja retweeta fler njan för att undvika att hamna där.


Klipp och musik:

What Is Group Polarization? Coffee and Nuance

Futuruama

It’s A Mad Mad World (1963)

The Golden Girls

South Park


mail: dummamanniskor@gmail.com

redigering: Peter Malmqvist

producent: Clara Wallin

More Episodes