DGPtalk: Obiektywnie o biznesie

Share

Agnieszka Doczekalska: Czy prawo UE w 24 językach jest zawsze jednolite?

Ep. 176

Jak rozumiane jest prawo w różnych wersjach językowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej? Jak transpozycja prawa UE wpływa na funkcjonowanie firm w Polsce? Na czym polega praca unijnych tłumaczy i dlaczego neutralność znaczeniowa jest tak istotna? Te kwestie, w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), wyjaśnia dr Agnieszka Doczekalska - autorka pierwszej na polskim rynku publikacji, dotyczącej języka prawnego UE, procesu jego kształtowania oraz jego wpływu na języki prawa krajowego państw członkowskich. Posłuchajcie!


Agnieszka Doczekalska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego, autorka książki "Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji".

More Episodes