Share

cover art for Hvordan lykkes godt med det forberedende møtet i lønnsforhandlinger?

DFØ-podden

Hvordan lykkes godt med det forberedende møtet i lønnsforhandlinger?

Season 1, Ep. 2

I denne podkasten deler Statens arbeidsgiverstøtte gode råd om det forberedende møtet i lokale lønnsforhandlinger, og hvorfor dette møtet er så viktig. Lytt til erfaringer fra arbeidsgiverstøttes Ole Martin Vatvedt og Kim Kvaale. Sistnevnte har mange års erfaring som forhandlingsleder i lokale lønnsforhandlinger og gir sine beste tips.

More episodes

View all episodes

 • 8. Å kjøpe for Norge - å kjøpe fra ideelle

  47:49
  I denne episoden av «Å kjøpe for Norge» snakker programleder Marius Langseth med Britt- Sofie Hunt og Kjartan Almenning. De snakker om sosialt entreprenørskap, velferdstilbud og sosiale anskaffelser. Hvorfor er for eksempel sosialt entreprenørskap viktig for offentlig velferd? Dette og flere andre spørsmål får du svar på i denne ukens episode av Å kjøpe for Norge.
 • 7. Å kjøpe for Norge - hør om funnene i Anskaffelsesundersøkelsen 2024

  53:37
  Vil du vite mer om Anskaffelsesundersøkelsen 2024? I denne episoden forteller prosjektleder Malin Hogstad om de viktigste funnene i årets undersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen gir et kunnskapsgrunnlag om modenhet i anskaffelser for offentlig sektor, og blir brukt i utviklings- og forbedringsarbeid på ulike fagområder. Områdene virksomhetene blir målt på: Styring og ledelseSamarbeid og prosessKompetanseDigitaliseringKlima- og miljøInnovasjon Til å kommentere undersøkelsen litt utenfra, har vi fått med oss Jacob Landsvik, Landsvik er blant annet foreleser i Strategisk innkjøpsledelse og Innkjøpsanalyse ved Høyskolen Kristiania våren 2024.
 • 6. Å kjøpe for Norge - Vi tok pulsen på NHOs anskaffelseskonferanse

  24:25
  Er det klima og grønn omstilling, ny anskaffelseslov, korrupsjon eller rett og slett nettverksbygging som er viktigst for deltakerne på NHOs anskaffelseskonferanse 2024? Programleder Fredrik Young Mortensen tok turen for å lodde stemningen, og høre hva deltakerne gledet seg til og hva de mente var de viktigste temaene under NHO-konferansen 30. mai.
 • 5. Å kjøpe for Norge - en prat med politiet om kompetanse i anskaffelser

  42:10
  Hvordan står det til med kompetansen innenfor offentlige anskaffelser? Mange offentlige virksomheter opplever at de ikke får nok kvalifiserte søkere når de utlyser stillinger. Hvilken kompetanse innenfor offentlige anskaffelser er virksomhetene på jakt etter? Er virksomhetene gode nok på å få fram hva de er ute etter når de søker etter kvalifiserte medarbeidere?I denne episoden av Å kjøpe for Norge, forteller Politiets Fellestjenester om sine kompetansebehov. Med oss i studio har vi Marianne Haahjem, avdelingsdirektør hos Politiets fellestjenester og Celina Midttun, student på Høyskolen Kristiania.
 • 4. Å kjøpe for Norge - Hvordan oppfylle de nye miljø- og klimakravene?

  38:38
  Hvorfor ble de nye reglene for klima og miljø ble innført 1. januar 2024? Og hvordan kan den nye veilederen til regler om klima- og miljøhensyn hjelpe offentlige oppdragsgivere å ivareta kravet om å vekte miljøhensyn med 30 prosent i offentlige anskaffelser? I denne episoden får du møte både innkjøperen og rådgiveren. Hør Marius Langseth og Fredrik Young Mortensen i samtale med Nils Arne Øygaarden, senior innkjøper i NRK og Sarah Fossen Sinnathamby, seniorrådgiver i DFØ. Veilederen finner du her: https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/veileder-til-regler-om-klima-og-miljohensyn-i-offentlige-anskaffelser
 • 3. Å kjøpe for Norge - hvordan evaluere de nye miljøbestemmelsene?

  40:41
  Har du også mange spørsmål til hvordan evaluere de nye miljøbestemmelsene? Ikke fortvil. I denne episoden av «Å kjøpe for Norge» kan du høre Tobias Løkken Amundsen fra divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ snakke med Marius Langseth fra Kristiania og Fredrik R.Y. Mortensen i DFØ om nettopp evaluering og de nye miljøbestemmelsene.Fra og med 1. januar 2024 er § 7-9 i anskaffelsesforskriften endret. Nytt i § 7-9 er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Det innebærer noen utfordringer rundt evaluering som forskriften ikke gir løsninger på. Det er hovedsakelig to spørsmål som besvares i denne episoden av «Å kjøpe for Norge».Når regelverket ikke gir nærmere veiledning om hvordan du beregner hva som tilsvarer 30 prosent, hvordan kan du ivareta krav til 30 prosent vekt?Hvordan ivareta krav til 30 prosent vekt, hvis du bruker evalueringsmodeller som ikke oppgir vektingen i prosent?
 • 2. Å kjøpe for Norge - Har du hørt om relasjonskontrakter?

  51:48
  Har du hørt om relasjonskontrakter i offentlige anskaffelser? Ikke det, nei. D kan du høre Marius Langseth og Fredrik Mortensen i samtale med Jon Bingen Sande. Han er førsteamanuensis på BI og har forsket på relasjonskontrakter i offentlige kontrakter på e-helsefeltet. I denne episoden av Å kjøpe for Norge snakker vi også om relasjonskontrakter i andre typer anskaffelser. Hva kan fordelen være ved å bruke relasjonskontrakter i offentlige kontrakter? Hvilken rolle spiller tillit i effektiviteten av relasjonskontrakter? Hva er de viktigste forskjellene mellom relasjonskontrakter og mer tradisjonelle kontraktsformer? Dette og mye annet blir besvart i denne episoden av «Å kjøpe for Norge»
 • 1. Å kjøpe for Norge - hva blir viktig i offentlige anskaffelser i 2024?

  39:51
  Vil du vite hva DFØs miljø for offentlige anskaffelser har som prioriterte mål og tiltak i 2024? Hvorfor har grønne offentlige og innovative anskaffelser, den såkalte Norgesmodellen og beste praksis blitt så viktig? Hør hva fungerende direktør i Direktoratet for forvaltning (DFØ), Gunnar Wessel Thomassen, forteller i denne episoden av «Å kjøpe for Norge». Her besvarer han disse og andre spørsmål i samtale med programleder Marius Langseth fra høyskolen Kristiania.
 • 12. Å kjøpe for Norge - vi diskuterer forslag til ny lov om offentlige anskaffelser del 2

  44:49
  Nå for du mulighet til å lytte på to episoder av «Å kjøpe for Norge». Dette er del 2 av en episode om forslaget til ny lov om offentlige anskaffelser.Denne gangen har vi snakket med Beatrice Dankertsen Hennyng fra KS Advokatene og Oda Ekre fra Wiersholm om den nye NOU-en: Vi snakker om NOU 2023:26 – Ny lov om offentlige anskaffelser. I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi. Kos deg med episoden, enten du lytter, før, under- eller etter julen. God jul!