Latest episode

 • 5. Å kjøpe for Norge - en prat med politiet om kompetanse i anskaffelser

  42:10
  Hvordan står det til med kompetansen innenfor offentlige anskaffelser? Mange offentlige virksomheter opplever at de ikke får nok kvalifiserte søkere når de utlyser stillinger. Hvilken kompetanse innenfor offentlige anskaffelser er virksomhetene på jakt etter? Er virksomhetene gode nok på å få fram hva de er ute etter når de søker etter kvalifiserte medarbeidere?I denne episoden av Å kjøpe for Norge, forteller Politiets Fellestjenester om sine kompetansebehov. Med oss i studio har vi Marianne Haahjem, avdelingsdirektør hos Politiets fellestjenester og Celina Midttun, student på Høyskolen Kristiania.

More episodes

View all episodes

 • 4. Å kjøpe for Norge - Hvordan oppfylle de nye miljø- og klimakravene?

  38:38
  Hvorfor ble de nye reglene for klima og miljø ble innført 1. januar 2024? Og hvordan kan den nye veilederen til regler om klima- og miljøhensyn hjelpe offentlige oppdragsgivere å ivareta kravet om å vekte miljøhensyn med 30 prosent i offentlige anskaffelser? I denne episoden får du møte både innkjøperen og rådgiveren. Hør Marius Langseth og Fredrik Young Mortensen i samtale med Nils Arne Øygaarden, senior innkjøper i NRK og Sarah Fossen Sinnathamby, seniorrådgiver i DFØ. Veilederen finner du her: https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/veileder-til-regler-om-klima-og-miljohensyn-i-offentlige-anskaffelser
 • 3. Å kjøpe for Norge - hvordan evaluere de nye miljøbestemmelsene?

  40:41
  Har du også mange spørsmål til hvordan evaluere de nye miljøbestemmelsene? Ikke fortvil. I denne episoden av «Å kjøpe for Norge» kan du høre Tobias Løkken Amundsen fra divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ snakke med Marius Langseth fra Kristiania og Fredrik R.Y. Mortensen i DFØ om nettopp evaluering og de nye miljøbestemmelsene.Fra og med 1. januar 2024 er § 7-9 i anskaffelsesforskriften endret. Nytt i § 7-9 er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Det innebærer noen utfordringer rundt evaluering som forskriften ikke gir løsninger på. Det er hovedsakelig to spørsmål som besvares i denne episoden av «Å kjøpe for Norge».Når regelverket ikke gir nærmere veiledning om hvordan du beregner hva som tilsvarer 30 prosent, hvordan kan du ivareta krav til 30 prosent vekt?Hvordan ivareta krav til 30 prosent vekt, hvis du bruker evalueringsmodeller som ikke oppgir vektingen i prosent?
 • 2. Å kjøpe for Norge - Har du hørt om relasjonskontrakter?

  51:48
  Har du hørt om relasjonskontrakter i offentlige anskaffelser? Ikke det, nei. D kan du høre Marius Langseth og Fredrik Mortensen i samtale med Jon Bingen Sande. Han er førsteamanuensis på BI og har forsket på relasjonskontrakter i offentlige kontrakter på e-helsefeltet. I denne episoden av Å kjøpe for Norge snakker vi også om relasjonskontrakter i andre typer anskaffelser. Hva kan fordelen være ved å bruke relasjonskontrakter i offentlige kontrakter? Hvilken rolle spiller tillit i effektiviteten av relasjonskontrakter? Hva er de viktigste forskjellene mellom relasjonskontrakter og mer tradisjonelle kontraktsformer? Dette og mye annet blir besvart i denne episoden av «Å kjøpe for Norge»
 • 1. Å kjøpe for Norge - hva blir viktig i offentlige anskaffelser i 2024?

  39:51
  Vil du vite hva DFØs miljø for offentlige anskaffelser har som prioriterte mål og tiltak i 2024? Hvorfor har grønne offentlige og innovative anskaffelser, den såkalte Norgesmodellen og beste praksis blitt så viktig? Hør hva fungerende direktør i Direktoratet for forvaltning (DFØ), Gunnar Wessel Thomassen, forteller i denne episoden av «Å kjøpe for Norge». Her besvarer han disse og andre spørsmål i samtale med programleder Marius Langseth fra høyskolen Kristiania.
 • 12. Å kjøpe for Norge - vi diskuterer forslag til ny lov om offentlige anskaffelser del 2

  44:49
  Nå for du mulighet til å lytte på to episoder av «Å kjøpe for Norge». Dette er del 2 av en episode om forslaget til ny lov om offentlige anskaffelser.Denne gangen har vi snakket med Beatrice Dankertsen Hennyng fra KS Advokatene og Oda Ekre fra Wiersholm om den nye NOU-en: Vi snakker om NOU 2023:26 – Ny lov om offentlige anskaffelser. I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi. Kos deg med episoden, enten du lytter, før, under- eller etter julen. God jul!
 • 12. Å kjøpe for Norge - vi diskuterer forslag til ny lov om offentlige anskaffelser del 1

  31:30
  Nå for du mulighet til å lytte på to episoder av «Å kjøpe for Norge». Dette er del 1 av en episode om forslaget til ny lov om offentlige anskaffelser.Denne gangen har vi snakket med Beatrice Dankertsen Hennyng fra KS Advokatene og Oda Ekre fra Wiersholm om den nye NOU-en: Vi snakker om NOU 2023:26 – Ny lov om offentlige anskaffelser. I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi. Kos deg med episoden, enten du lytter, før, under- eller etter julen. God jul!