Det Mörka Psyket

Share

50. Pågående dödligt våld - Del 2 av 2

Season 5

Hur kan pågående dödligt våldattacker förhindras? Och hur ser förberedande övningar ut i skolor?

Vi träffar den före detta polisen Lena Ljungdahl, som bland annat driver podcasten Över min döda kropp, för att prata mer om hur förebyggande arbete ser ut.


Producerad av Novel Studios. 

Kontakt: morkapsyket@novelstudios.se 

Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se