Share

Det Mörka Psyket

Med Katarina Howner, rättspsykiatriker och forskare & Shilan Caman, beteendevetare och forskare.

Ett populärvetenskapligt program som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden, med särkilt fokus på beteenden som kan bli farliga. Med: Katarina Howner och Shilan Caman. www.detmorkapsyket.se