Share

cover art for S5 E37 – Blir EU større? Landene i venterommet

Det europeiske kvarter

S5 E37 – Blir EU større? Landene i venterommet

Season 5, Ep. 37

Den 28. februar i fjor, fire dager etter Russlands angrep, søkte Ukraina om å få bli medlem i EU. Kort tid etter fulgte Moldova og Georgias søknader. Med det føyer de seg inn i rekken av land som banker på døra og vil inn. Hvor lenge må de belage seg på å sitte på venterommet? Er medlemskap i EU realistisk for disse landene, eller legger EU opp til forventninger det er vanskelig å innfri?


Gjest i episoden er Tobias Schumacher, professor i europastudier ved NTNU og nestleder for prosjektet REDEMOS.


Nevnt i episoden:

 • The EU as a realist actor in normative clothes: EU democracy promotion in Lebanon and the European Neighbourhood Policy - Peter Seeberg: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510340802575858
 • Putin mot Vesten: Min eiendom: https://tv.nrk.no/serie/putin-mot-vesten/sesong/1/episode/1/
 • REDEMOS-prosjektet: https://redemos.eu/


More episodes

View all episodes

 • 49. S6 E49 – Norge og Europaparlamentet: påvirkning fra utsiden

  35:35
  Norge har ingen representanter i Europaparlamentet. Hva gjør man da for å få innflytelse på beslutningene som tas? I denne episoden har vi besøk av Monica Stensland, ambassaderåd ved Norges delegasjon til EU med ansvar for oppfølgingen av Europaparlamentet. Hvor lett er det for Norge som EØS-land å få tilgang?
 • 48. S6 E48 – Et EU i flere lag?

  33:02
  Brexit satte for alvor i gang en debatt om hva et medlemskap i EU skal innebære. Denne debatten har fått ny aktualitet når utvidelse til nye medlemsland har kommet på dagsordenen. Mens landene som ønsker å bli medlem forsøker å oppfylle EUs krav, er det også behov for reformer innad i EU for å gjøre unionen beredt på å bli større. Hva er utfordringene som må løses, og hvilke løsninger kan vi se for oss? Kan vi forvente oss å se et EU i flere lag i takt med at nye medlemsland blir tatt inn?Episodens gjest er Martin Moland, postdoc ved ARENA Senter for europaforskning. Han har skrevet doktorgrad om hva innbyggere synes om et EU der det varierer i hvor stor grad medlemslandene deltar i samarbeidet – det vi kaller differensiert integrasjon.Se videre:Martin Moland (2022) - Opting for opt-outs? National identities and support for a differentiated EU: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.13478S5 Ep. 37 - Blir EU større? Landene i venterommetKommisjonens utvidelsesrapport: https://commission.europa.eu/news/enlargement-commission-recommends-starting-accession-negotiations-ukraine-moldova-bosnia-and-2023-11-08_en
 • 47. S6 E47 – Valget i Polen: En opptur for demokratiet

  23:18
  Den 15. oktober gikk polakkene til valg av nasjonalforsamling. Resultatet er kanskje høstens beste europapolitiske nyhet. Opposisjonens seier over Lov og rettferdighetspartiet er godt nytt for tilhengere av det liberale demokratiet, for samarbeidet innad i EU, og antakelig også for Ukraina.I denne episoden snakker vi om utviklingen i Polen siden 2015 og veien til flertall for Donald Tusk og den brede alliansen hans.Nevnt i episoden:Timothy Garton Ash i The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/16/poland-general-election-civic-coalition-donald-tusk1989: Året som endret Europa - Per Anders MadsenDokumentaren "Drapet på en journalist": https://tv.nrk.no/program/KOID25007221
 • 46. S6 E46 – Europaparlamentet 1-2-3

  42:49
  Europaparlamentet 1-2-3! Vi lader opp til valget i EU neste år med et overblikk på hva denne institusjonen egentlig er. Hvordan fungerer parlamentet i dag? Hva gjør EU-parlamentarikerne, hvordan er de organisert og hvor lett er det egentlig å følge med på hva de gjør? I denne episoden har vi besøk av Bjørn Høyland, professor i statsvitenskap på UiO og Europaparlament-ekspert.
 • 45. S6 E45 – Portrett: Ursula von der Leyen

  31:03
  I 2019 ble Ursula von der Leyen EUs første kvinnelige kommisjonspresident. Hva var det som gjorde at hun ble valgt? Hvordan gikk det til? Og hva har Von der Leyen betydd for EU og for kommisjonspresidentrollen i denne perioden?
 • 44. S6 E44 – Unionens tilstand 2023

  41:48
  Den 13. september holdt Ursula von der Leyen den årlige talen om unionens tilstand for Europaparlamentet i Strasbourg. Det er den siste State of the Union-talen hennes i denne perioden – kanskje den siste noensinne. Hva forteller talen oss om hvor EU står nå og hva veien videre er? Og gir den oss egentlig noen hint om hvorvidt vdL satser på en ny periode som kommisjonspresident?
 • 43. S6 E43 – Grønt lys for gass i Tyskland?

  33:16
  Spørsmålet om hva som skal regnes som bærekraftig energi har blitt heftig diskutert, både i EU og i medlemslandene, ikke minst i Tyskland. I denne episoden har vi besøk av Eirin Annette Becker, som i en fersk masteroppgave i europastudier har sett nærmere på hvordan partiene i den tyske trafikklysregjeringen har kommunisert bærekraft og EUs beslutning om å inkludere gass og kjernekraft i EUs taksonomi.Prisen for beste masteroppgave i europastudier er et samarbeid mellom EUs delegasjon til Norge og programmet for europastudier på NTNU.Nevnt i episoden:Strategic interpretations of sustainability – Eirin Annette Becker (2023): https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3074177S4 E30 – Fra Paris til Trondheim: EU og bærekraftTyskerne: https://soundcloud.com/user-45639556/episode-136-politisk-oppdatering-bild-skandale
 • 42. S6 E42 – Europeisk forsvarspolitikk sett fra Norden

  32:22
  Sommeren 2022 skjedde det en reorientering i de nordiske EU-landenes forsvarspolitikk. Mens Finland og Sverige søkte NATO-medlemskap, stemte danskene for å oppheve sitt forbehold mot å delta i EUs felles forsvarspolitikk. Reorienteringen tyder på at både NATO og EUs forsvarspolitikk ble sett på som viktigere etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men hvordan så innbyggerne i de tre landene på forsvarssamarbeidet i EU? Og hva kan forklare holdningene blant folk i de nordiske EU-landene?I denne episoden har vi besøk av Tuva Nesheim Flatebakken, vinner av EUs delegasjon til Norge og programmet for Europastudier på NTNU sin pris for beste bacheloroppgave 2023.Nevnt i episoden:Europeisk forsvarssamarbeid fra et nordisk perspektiv: En kvantitativ analyse av hva som driver den nordiske opinionens støtte til økt forsvarssamarbeid i EU - Tuva Nesheim Flatebakken (2023)S2 Episode 15: EUs utenriks- og sikkerhetspolitikkS5 Episode 39: EUs rolle i en ny verdensorden: USA
 • 41. S5 E41 – Fortellinger om EU

  34:16
  Gjennom hele sin historie har EU forsøkt å fortelle historier om seg selv, men disse endrer seg stadig. Fra fredsprosjekt til velferdsprosjekt til beskytteren av our European way of life. Hvorfor lager EU disse fortellingene om seg selv, hva er disse fortellingene og hvordan slår de an? Gjest i episoden er Pieter de Wilde, professor i statsvitenskap ved NTNU.Nevnt i episoden: Pieter de Wilde (2022): Peace, Prosperity and Protection: Narratives of Integration and the ‘Justification Jungle’ of Europe's Public Sphereshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13456The Capital av Robert Menasse: Parlement (Amazon Prime)Brussel