Den norske mediepodden

del

Hvordan var innvandrernes mediebruk under pandemien – og nådde media og myndigheter fram til dem med nødvendig informasjon?

Season 3, Ep. 18

 Stort informasjonsbehov og økt mediebruk kan stå som én av oppsummeringene etter halvannet år med pandemi i Norge. I denne utgaven av Den norske mediepodden, setter vi søkelys på en spesiell gruppe, nemlig innvandrerbefolkningen. For nådde mediene og myndighetene fram til denne gruppen? Og i et litt større perspektiv: Hvordan kan norske medier bli mer relevant for innvandrerne?


Du møter assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, lege og forfatter Wasim Zahid, kommentator og journalist Shazia Majid i VG, redaktør Gøril Huse i Klar Tale og business manager i Rambøll, Kristian Dyrkorn. Programleder er Mari Velsand. Deler av denne episoden er fra Medietilsynets digitale arrangement om samme tema.

Flere episoder