Den norske mediepodden

Share

Hvor går ytringsfrihetens grenser?

Season 4, Ep. 5

Er grensene for hva slags hatefulle ytringer som er ulovlige, i endring? Og bør straffeloven justeres for å tydeliggjøre hva som skal til for at ytringsfriheten skal kunne begrenses i slike tilfeller? Det er tema for denne utgaven av Den norske mediepodden – som tar utgangspunkt i de siste dommene fra Høyesterett på feltet hatefulle ytringer. Du møter Anine Kierulf, førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, og Kjersti Løken Stavrum, som ledet Ytringsfrihetskommisjonen. Programleder er direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Flere episoder