Den norske mediepodden

del

Hvem er egentlig kilden?

Season 3, Ep. 10

Den digitale informasjonsflommen er stor – og gir mange muligheter. Men den stiller oss også overfor nye utfordringer når det gjelder kildekritikk. For ved første øyekast er det ikke alltid lett å skille ulike typer informasjon fra hverandre. Hvor flinke er vi nordmenn egentlig til å se hvem som er kilden til informasjon vi eksponeres for? Klarer vi å skille informasjon fra det offentlige, innhold noen har betalt for og redaksjonelt innhold fra hverandre? Det er tema i denne utgaven av Den norske mediepodden. Du møter ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG og Cecilie Weyergang, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Programleder er direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Flere episoder