Den norske mediepodden

del

Hva slags innhold er det ulovlig å dele på nett – og hvordan forebygge at det skjer?

Season 3, Ep. 11

Straffeloven ble nylig endret for å tydeliggjøre regelverket for urettmessig deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller privat karakter. Hva slags innhold er det egentlig som rammes av disse lovbestemmelsene? Og hvordan oppleves det for dem som opplever at denne type innhold blir spredd på nett?


Det snakker vi om i denne utgaven av Den norske mediepodden. Deltakere er advokat John Christian Elden, politioverbetjent Hanne Andreassen i Kripos og it-sikkerhetskonsulent Mia Landsem.

Flere episoder