De store spørsmålene

Share

Hvorfor går det grønne skiftet så tregt?

Season 2, Ep. 6

Om åtte år skal Norge ha kutta mer enn halvparten av klimagassutslippene sine. Det haster.

 

Samtidig sier politikerne at de skal utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringa for å få til den grønne omstillinga.

 

Men forskning viser at man må bygge ned det sterke komplekset rundt fossile kilder for å få til det grønne skiftet. Det politikerne sier henger ikke sammen med det forskningen viser.

 

Hvorfor går det grønne skiftet så tregt?

 

Møt professor Marianne Ryghaug som har forsket på energi og klima siden 1990-tallet. Hun mener at politikerne later som om man kan få til grønn vekst samtidig med utvikling av olje – og gassnæringen. Med seg har hun professor Asgeir Tomasgard som forteller at mye av teknologien for det grønne skiftet er på plass. Førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland forklarer hvordan hydrogen kan utnyttes best mulig i fly.

More Episodes