Containers & Entertainers

Share

Rederierna utmanar logistikbolagen om kontrollen av godsägarna

Season 2, Ep. 2

Rederierna utmanar logistikbolagen om kontrollen av godsägarna

Under flera decennier så har logistikbolagen kontrollerat en betydande del av marknadens FCL volymer genom att erbjuda kompletta logistiklösningar till godsägare. Intjäningen har varit god och med stora volymer som maktmedel har rederierna tvingats ner till allt lägre frakter och vinstmarginaler.

Ett antal rederier visar nu upp en tydlig strategi om att knyta godsägarna till sig och vända logistikbolagen ryggen. Rederierna äger ju trots allt både fartygen och containrarna, men frågan är om man klarar av att leva upp till godsägarnas förväntningar och leverera hela paletten av logistiktjänster. Oavsett om rederiernas revansch på logistikbolagen lyckas eller ej, står marknaden inför en förändring som kan rita om landskapet inom hela transportindustrin.

För att söka klarhet i denna maktkamp har vi bjudit in redarna Yngve Johansson, VD på ONE Ocean Network Express och Fredrik Hermansson, VD på Greencarrier Liner Agency Sweden AB, agent for Evergreen Line att delta i diskussionen. Våra gäster har starka åsikter i ämnet, frågan är om de ser en framtida relation med logistikbolagen eller kommer dom att ta följe i revanschtåget?

More Episodes