Containers & Entertainers

Share

Godsägarna synar transportbranschen

Season 2, Ep. 3

I detta avsnitt knyter vi an till våra senaste ämnen, där vi ställde de nya helautomatiserade plattformslösningarna i en debatt mot den traditionella speditören, containerfrakterna som slagit alla historiska rekord, samt den nya strategi som ett antal rederier visar upp genom att vända logistikbolagen ryggen och i stället ta siktet på godsägarnas förtroende. Nu vänder vi på steken och låter godsägarna få säga sitt.

Som representant för Sveriges godsägare har vi bjudit in Andreas Johansson som är Logistikchef för New Wave group och har under flera år arbetat med att bygga upp logistikflöden för flera stora importbolag. Det skall bli spännande att få en inblick i godsägarnas syn på transportbolagens agerande och hur detta påverkar deras verksamhet och beslut.

Är man öppna för helautomatiseringar? Föredrar man lägre fraktkostnader framför logistikbolagens kunskap och flexibilitet? Ja, frågorna är som vanligt många och förutom Linus och Peters frågvishet så har vi även bjudit in för ”lyssnarnas frågor” som kommer att ställas till vår gäst. Så häng med, för nu knyter vi ihop säcken!


More Episodes

måndag 3 april 2023

Att navigera sin last på en marknad med stora kast

Season 6, Ep. 3
Världsläget har sällan varit mer komplext än just nu. Stora faktorer har kommit påverka fraktläget. Det hela började med en pandemi som vände upp och ned på logistikbranschen och knappt hade man pustat ut innan vi drabbades av krig, inflation, höga räntor, fulla lager och regionalisering, allt på samma gång!Mitt i detta stormiga har rederier, speditörer, varuägare och samlastare flutit runt utan att riktigt veta vart man är på väg. Detta ackompanjerat av fraktpriser i fritt fall och kostnader som tenderar att gå åt andra hållet. Framtiden kan upplevas osäker och hur ställer man om? För att söka klarhet har Containers & Entertainers tagit hjälp av en riktig expert, nämligen ingen mindre än Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.Vad är orsaken till den här röran och hur skall man navigera framgent? Hur skall de gå för varuägarna som har bundit sitt kapital i fulla lager? Tillsammans diskuterar vi också ”bullwhipeffekten” - hur man kan likna slimmade logistikkedjor med brobyggeri och vilka som kan komma att bli vinnare på lång sikt. Peter tycker att media är orsak till inflationen, även om det höga paprikapriset inte drabbar en notorisk ostkakeätare. Linus kommer med en rekommendation som både minskar varuägarnas överlager och skänker gemensam glädje i familjen. Och för en gångs skull får han oväntat stöd i sin notoriska vana att alltid komma sent, eller som Linus själv uttrycker det; ”Just In Time”.
tisdag 14 februari 2023

Hållbar terminalverksamhet - Nordicon Terminals driver utvecklingen framåt

Season 6, Ep. 2
Kraven från omvärlden kring klimatsmarta transporter ökar och alla led i transportkedjan behöver göra sitt för en hållbar framtid. Nordicon Terminals har tagit sig an utmaningen att effektivisera lagertjänster och samtidigt driva utvecklingen i miljöfrågan framåt.  I mitten av januari startade Nordicon Terminals transporter mellan terminalen och Göteborgs Hamn med el-dragbil i samarbete med Skaraslättens Transport. Nyheten blev en riktig kioskvältare med uppmärksamhet i internationell branschpress. Men det är inte bara lastbilstransporter som blir hållbara. På baksidan av terminalen finns ett gammalt järnvägsspår som numera används för lastning och lossning av papper. Första lasset skulle vara 80 ton enligt kunden. Det blev visst 800 ton! Vi bjöd in Erik Wennerberg, terminalchef på Nordicon Terminals till årets första ordinarie avsnitt av Containers & Entertainers, för att få veta mer om verksamhetens miljösatsningar.Vi pratar om el-truckar och stora IT-investeringar som möjliggjort att kunderna bilder på allt gods och att lastningen säkerställs med streckkoder, hur man skapar maximal fyllnadsgrad i en container (Gunnar påstår sig ha talang och söker extrajobb) och hur konjunkturen påverkar verksamheten på terminalen. Slutligen bjuds det på lite rekommendationer då Peter ger hälsotips på svenska som Linus har svårt att förstå, Erik fortsätter på det inslagna spåret med må-bra-rekommendationer och Linus delar med sig av receptet på hans alldeles egna drink; Piggelinus!