del

CELL Talk

Reisen fra forskning til pasient.

Hematologi teamet i Bristol Myers Squibb oppsøker miljøet for å lære mer om reisen fra forskning til pasient. HE-NO-2100008