CELL Talk

del

Myelomatose – Anders Waage og Tobias Slørdahl om klinikk og forskning ved St Olavs hospital

Season 1, Ep. 3

Myelomatose – Anders Waage og Tobias Slørdahl ved St Olavs hospital i samtale med BMS om hvorfor det er viktig å kombinere klinikk og forskning til det beste for pasienten. Hvordan har utviklingen av Myelomatosebehandlingen vært, og hvordan ser fremtiden ut for forskning innen Myelomatose?


HE-NO-2200009