Share

cover art for 30 – اَیّامِ غم

پادکست بوطیقا | Boutigha Podcast

30 – اَیّامِ غم

Season 3, Ep. 30

‌قصیده رودکی و رباعیات خیام

‌قسمت سی‌اُم، شروعِ یک سریِ 4 قسمتیه که اشعاری میخونیم در موردِ‌ زندگی و مرگ و سختی‌های اون‌ها. یک قصیده از رودکی میخونیم و از حواشیِ مربوط به رودکی میگیم و چند رباعی از شاعرهای مختلف از جمله خیام داریم.

(قسمت 1 از 4)

 

محتویات این قسمت‌

 • رباعی واعظِ قزوینی | 3:13
 • رباعی اوحدالدّین کرمانی | 4:31
 • معرفی رودکی | 9:00
 • قصیده "ای آن که غَمگِنی و سزاواری" رودکی | 10:15
 • آدم الشُّعرا و پدر شعر فارسی | 14:58
 • شاعرِ یک میلیونی! | 24:02
 • شاعرِ نابینا | 30:02
 • رودکی در تاریخِ بیهقی | 36:09
 • خوانش قصیده "ای آن که غَمگِنی و سزاواری" رودکی با صدای سیاوش زیبا | 38:30
 • رباعی خیام (1) | 41:11
 • خیامِ شاعر؟! | 42:08
 • رباعی خیام (2) | 44:50
 • مَی گُساری در شعرِ فارسی | 46:19
 • خوانش رباعیات واعظ قزوینی، اوحدالدین کرمانی و خیام با صدای سارا نیک اقبالی | 49:15
 • معرفی پادکست (ترپند) | 51:27

 

منابع

 • دیوان رودکی سمرقندی بر اساس نسخه سعید نفیسی
 • رباعیات خیام به کوشش کاظم برگ‌نیسی
 • رباعیات خیام و خیامانه‌های پارسی نوشته سید علی میر‌افضلی
 • دانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادت
 • لغتنامه دهخدا

 

موسیقی

 

لینک های پادکست

پادکستی برای خوانش شعر : شعرکَست

شبکه های اجتماعی : یوتوب | اینستاگرام | تلگرام | توییتر‌

حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا

تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com

 

More episodes

View all episodes

 • 31. 31 - در آستانه

  01:02:00
  رباعیات خیام و شعر سپید شاملو‌قسمت سی‌ و یکم، دومین قسمت از یک سریِ 4 قسمتیه که اشعاری میخونیم در موردِ‌ زندگی و مرگ. رباعیاتی از خیام میخونیم و یک شعرِ بسیار خاص از احمد شاملو. در مورد شعرِ کلاسیک فارسی و تفاوت‌هاش با شعرِ آزاد صحبت میکنیم و به حواشیِ متعددی پیرامون شاملو می‌پردازیم(قسمت 2 از 4) محتویات این قسمت‌رباعی خیام (1) | 3:00 قالب شعریِ رباعی | 3:32حکیم یا شاعر؟ | 6:51رباعی خیام (2) | 9:28خوانش رباعیات خیام با صدای سارا نیک اقبالی | 13:12شعر کلاسیک فارسی و شعر نو | 15:30شعر سپید و احمد شاملو | 17:27 شاملوی شاعر و شاملو‌های دیگر | 19:12شعر در آستانه از احمد شاملو | 22:48شاملو و حافظ | 39:43سویدا در شعر فارسی | 43:25خوانش شعر "در آستانه" احمد شاملو با صدای سیاوش زیبا | 51:32معرفی پادکست (صندوق) | 58:31 منابعرباعیات خیام به کوشش کاظم برگ‌نیسیرباعیات خیام و خیامانه‌های پارسی نوشته سید علی میر‌افضلیمجموعه شعر در آستانه اثر احمد شاملوزیستن در شعر: در آستانه‌ی "در آستانه" به قلم ابوالفضل خطیبیدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Gentle Paradise Winds اثر Guido Negraszusآهنگ The Grace of Healing اثر Back to Earthآهنگ Exeunt The Leo اثر The Box (وحید محبی) لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب | اینستاگرام | تلگرام | توییتر‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com 
 • 29. 29 – سگکِ در

  56:15
  ترجیع بند عراقی‌ ‌در بخش چهارم و پایانی این سری، بندهای پایانیِ ترجیع‌بند عراقی رو میخونیم. از تواضع و خاکی بودن عاشق در شعرِ عراقی در برابر معشوق میگیم، در مورد نحوه ترکیب کردن کلمات در زبان فارسی حرف میزنیم و واردِ بحث کیفیت‌دار بودن یا نبودنِ شعرِ عربیِ شاعرانِ فارسی زبان میشیم (قسمت 4 از 4) محتویات این قسمت‌مرور بندهای قسمت قبلی [بندهای نهم و دهم و یازدهم] | 2:19بند دوازدهم ترجیع‌بند عراقی | 8:25بند سیزدهم ترجیع‌بند عراقی | 14:23ترکیب وصفی و اضافی | 19:49بند چهاردهم ترجیع‌بند عراقی | 24:10صنعت شعریِ ملمع | 25:25سگ در شعرِ فارسی | 32:18شاعرِ ایرانی و شعرِ عربی | 35:09بند پانزدهم ترجیع‌بند عراقی | 38:25الست و قالو بلی | 39:02خوانش ترجیع بند عراقی‌‌ [بندهای دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم] با صدای سارا نیک اقبالی | 46:17معرفی پادکست (ادیسه انسان) | 52:36 منابعدیوان فخرالدّین عراقی با مقدمه سعید نفسی و حواشی م.درویشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Hidden Treasures I اثر Back to Earth شامل آهنگ های:Broken SilenceThe Dignity of NatureAddicted to YouJakaranda لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب | اینستاگرام | تلگرام | توییتر‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com
 • 28. 28 – رَطلِ رایگان

  58:51
  ترجیع بند عراقی‌ ‌باز هم در ادامه، 3 بندِ دیگه از ترجیع‌بندِ عاشقانه عراقی رو میخونیم. از شرابِ صاف و دُرد میگیم و در مورد زُهد و عرفان حرف میزنیم و یک مقداری وارد جزئیات واحدهای وزنی قدیم میشیم و از وحشی‌گَریِ معشوق در شعرِ سبکِ عراقی میگیم(قسمت 3 از 4) محتویات این قسمت‌مرور بندهای قسمت قبلی [بندهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم] | 2:16بند نهم ترجیع‌بند عراقی | 6:30شرابِ صاف و شرابِ دُرد | 7:51شعرِ عارفانه | 12:18زُهد در شعرِ فارسی | 14:23عراقی و ابنِ عربی | 19:18بند دهم ترجیع‌بند عراقی | 26:01آبِ حَیَوان | 31:55واحدهای وزنی قدیم (رطل، مَن، مثقال، خروار ....) | 33:47بند یازدهم ترجیع‌بند عراقی | 40:31هوش و مدهوش | 41:08اضداد | 44:34معشوقِ‌ وحشی در شعرِ فارسی | 46:54خوانش ترجیع بند عراقی‌‌ [بندهای نهم و دهم و یازدهم] با صدای سارا نیک اقبالی | 50:24معرفی پادکست (دو میم) | 55:21معرفی شعرِ وحدتِ وجودی از عراقی در شعر کست | 57:47 منابعدیوان فخرالدّین عراقی با مقدمه سعید نفسی و حواشی م.درویشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Hidden Treasures I اثر Back to Earthشامل آهنگ های:Broken SilenceThe Dignity of NatureAddicted to YouJakarandaEarthwinds لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا | اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com
 • 27. 27 – چاهِ غم

  55:51
  ترجیع بند عراقی‌ ‌‌در ادامه قسمت قبلی، 4 بندِ دیگه از ترجیع‌بندِ درخشانِ عراقی رو میخونیم. در مورد مفهومِ مرده شدن زنده ها در ادیان مختلف حرف میزنیم. از زال و مویِ بلندِ رودابه و از مباحثِ نجومی در شعر و ادب فارسی حرف میزنیم و سری میزنیم به منظومه ویس و رامین(قسمت 2 از 4) ‌محتویات این قسمت‌‌ترجیع بند در شعر و ادبیات فارسی | 3:23مرور بندهای قسمت قبلی [بندهای اول و دوم و سوم و چهارم] | 5:25بند پنجم ترجیع‌بند عراقی | 9:14مرده شدن زنده ها در ادیان ایران باستان | 10:11شیدا در کلام فارسی | 11:54بند ششم ترجیع‌بند عراقی | 15:16سعدی، عراقی و برادران غزالی؟ | 16:38بند هفتم ترجیع‌بند عراقی | 21:10راپانزل و شاهنامه فردوسی | 22:43ایراد در نوشتار فارسی؟ | 28:10بند هشتم ترجیع‌بند عراقی | 35:40جام جهان نما و اسطرلاب | 37:24خورشید، مشرق و خراسان | 41:26آفتاب و آفتابه | 44:11خوانش ترجیع بند عراقی‌‌ [بندهای پنجم و ششم و هفتم و هشتم] با صدای سارا نیک اقبالی | 47:58معرفی پادکست (اکوکست - اینستاگرام) | 52:55 منابعدیوان فخرالدّین عراقی با مقدمه سعید نفسی و حواشی م.درویشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Hidden Treasures I اثر Back to Earthشامل آهنگ های:Broken SilenceThe Dignity of NatureAddicted to YouJakarandaEarthwinds لینک های پادکستپادکست میم – جیمز وب (قسمت اول و دوم) پادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا| اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com
 • 26. 26 – لبِ شکر پاش

  58:35
  ترجیع بند عراقی‌ ‌عراقی هم مثلِ سعدی ترجیع بندهای زیادی ندارد، اما همین تعداد اندک هم از درخشان‌ترین کارهای عراقی و شعرِ فارسی به حساب میاد. در شروعِ فصل سوم رفتیم سراغِ یکی از بهترین آثار عراقی. از خمر و شراب و مخمور میگیم، تا خضر و اسکندر و آب حیات و نیم نگاهی هم داریم به بوطیقای شعرِ فردوسی و نظامی(قسمت 1 از 4) محتویات این قسمت‌ساقی نامه‌ ی عراقی؟ | 2:05عراقی و وحدت وجود | 3:23ترجیع‌بند و ترکیب‌بند | 5:12بند اول ترجیع‌بند عراقی | 7:02حریف در شعر فارسی | 7:41سرّ و اسرار در ادبیات عرفانی | 10:11خمر، خمار، مخمور | 13:54بند دوم ترجیع‌بند عراقی | 18:00عید و نوروز یا عیدِ نوروز؟ | 19:00بند سوم ترجیع‌بند عراقی | 24:02مغنی‌نامه ی عراقی؟ | 24:31عراقی و حواشیِ او | 30:57بند چهارم ترجیع‌بند عراقی | 33:35آبِ حیات | 34:01روایت‌های نظامی از اسکندر و آب زندگانی | 37:44چشمه زندگانی در شعر نظامی‌ | 42:02چشمه حیات در شعر فردوسی | 43:01سبک‌های شعرِ فارسی | 44:49خوانش ترجیع بند عراقی‌‌ [بندهای اول و دوم و سوم و چهارم] با صدای سارا نیک اقبالی | 50:22معرفی پادکست (سماک) | 54:48 منابعدیوان فخرالدّین عراقی با مقدمه سعید نفسی و حواشی م.درویشدانشنامه زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل سعادتلغتنامه دهخدا موسیقیآلبوم: Hidden Treasures I اثر Back to Earth شامل آهنگ های:Broken SilenceThe Dignity of NatureAddicted to YouJakarandaEarthwinds لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا|  اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقا تماس: BoutighaPodcast@Gmail.com
 • 25. 25 – پسته تنگ (قسمت ویژه - بخش دوم)

  43:05
  در راستای قسمتِ قبلی یعنی واردات و صادرات کلمه، درمورد واردات کلمات عربی در فارسی حرف میزنیم. اینکه چطور تشخیص بدیم از یک کلمه با ریشه‌ی عربی چه معانی ای رو میشه دریافت کرد. و شعرهایی میخونیم از شعرایی مثل قاسم انوار, حکیم نزاری, خواجوی کرمانی, جامی و ...(قسمت 2 از 2) محتویات این قسمتثُلاثی، رُباعی و خُماسی | 5:06ریشه "فتح" و مشتقات آن | 5:44خوانش شعر " راحت روح من است رایحه روحِ راح " از حکیم نزاری قهستانی با صدای سارا نیک اقبالی | 14:36مهندسی معکوس "استتار" در پیدا کردن معانی | 17:02شعری از مثنوی "یوسف و زلیخا" اثر جامی | 19:21خوانش شعر "سپیده دم که صبا دامن سمن بدرد" از خواجوی کرمانی با صدای سارا نیک اقبالی | 23:30مهندسی معکوس کلمات وارداتی از عربی| 25:25خوانش شعر "چشم خدا بر تو ای بدیع شمایل" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 28:50وزن "استفعال" در عربی | 31:07ابزار ساختن وسیله | 33:49ابزار مبالغه | 34:10قالب ساختن مکان | 35:04خوانش شعر "ای بت عیار من، نام تو امروز چیست" از قاسم انوار با صدای سارا نیک اقبالی | 38:34معرفی پادکست (گنبدکبود) | 40:36 منابعفرهنگ جامع کابردی فرزان عربی به فارسی اثر پرویز اتابکیفرهنگ المعجم الوسیط با ترجمه محمد بندر ریگیفرهنگ معاصر عربی فارسی آذرنوش آذرتاشعربی زبان قرآن (1) (2) (3) - علوم انسانی - دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب ‌های درسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ‌های They Sink ، Dalur (Island Songs V) ، Erla's Waltz ، Momentary (Choral Version) ، Take My Leave Of You اثر Ólafur Arnaldsآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا | اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقابوطیقا در تهران ‌پادکستتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com
 • 24. 24 – چراغ منیر (قسمت ویژه - بخش اول)

  01:00:09
  این قسمت، یک قسمتِ ویژه است که در مورد صادرات از زبانِ فارسی و واردات به زبانِ فارسی صحبت میکنیم. اینکه چی میشه که یک کلمه واردِ فارسی میشه یا از فارسی وارد زبان‌های دیگه میشه. از تاریخچه زبان‌های ایرانی حرف میزنیم و به خانواده زبان‌های هندواروپایی و سامی وارد میشیم!(قسمت 1 از 2) محتویات این قسمتواردات و صادرات در زبان‌ها | 3:55زبانِ گفتار و زبانِ نوشتار | 4:32زبان‌ها ایرانی باستانی | 8:47گویش و لهجه | 11:19الحاق کلمه در زبان | 14:22زبان‌ها هندواروپایی | 22:32تاریخ زبان‌های ایرانی | 25:01پیژامه و پرتقال | 29:18زبان‌های سامی | 36:09واردات در زبانِ عربی | 38:17خوانش شعر "ز دلبرانِ همه شهر، دل‌پذیر تویی" از سیف فرغانی با صدای سارا نیک اقبالی | 42:44مفرّس سازی | 50:50خوانش شعر " ستاره‌ای بدرخشید و ماهِ مجلس شد" از حافظ با صدای سارا نیک اقبالی | 51:41معرفی پادکست (مهرانگیز) | 56:41 منابعآفرینِ فردوسی اثر دکتر محمدجعفر محجوبفرهنگ جامع کابردی فرزان عربی به فارسی اثر پرویز اتابکیفرهنگ المعجم الوسیط با ترجمه محمد بندر ریگیفرهنگ معاصر عربی فارسی آذرنوش آذرتاشدیوان سیف فرغانی به تصحیح دکتر ذبیح الله صفاحافظ به کوشش کاظم برگ نیسیلغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ‌های They Sink ، Dalur (Island Songs V) ، Erla's Waltz ، Momentary (Choral Version) ، Take My Leave Of You اثر Ólafur Arnaldsآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی : یوتوب بوطیقا| اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقا‌حمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقابوطیقا در تهران ‌پادکستتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com
 • 23. 23 – چشمِ خروس

  01:14:23
  ‌‌حکایت گلستان سعدی و غزل سعدی‌در این قسمت مثلِ 3 قسمتِ قبلی، یک حکایت از گلستان سعدی رو میخونیم، حکایتی بسیار طولانی و پُرحاشیه. و غزلی میخونیم از سعدی که از معدود شعرهاییه که سعدی توصیفات اندامِ زنانه رو توش انجام میده! و در نهایت هم یک بحثِ بسیار مفصل میکنیم در مورد اینکه چرا در شعر عاشق و معشوق در برخی از موارد، مـرد هستند!! - شنیدن این قسمت، به افرادِ کم سن‌ و بچه‌ ها توصیه نمی‌شود - !(قسمت 4 از 4) محتویات این قسمتحکایت نعل‌بند و قاضیِ همدان | 4:00نعل و آتش | 4:11رباعی | 5:43رومی و زنگی | 14:50غزل "امشب مگر به وقت نمی‌خواند این خروس" سعدی | 34:07توصیفات اروتیکی در شعرِ سعدی | 36:02چوگان و صولجان | 36:41طبل و کوس | 39:46مسجدِ آدینه | 41:12خوانش شعر "امشب مگر به وقت نمی‌خواند این خروس" از سعدی با صدای سارا نیک اقبالی | 43:47شاهد بازی در ادبیات فارسی | 44:54عشق افلاطونی | 48:28جامعه و زنان در عصرِ سعدی | 53:07ظرافت و زیبایی زنانه یا مردانه؟ | 58:44غلام‌بارگی و شاهد‌بازی | 1:03:30قضاوت در ظرفِ تاریخی و جغرافیایی | 1:05:35 منابعکلیات سعدی اثر حسین استاد ولی و بهاالدین اسکندریغزلیات سعدی به کوشش کاظم برگ نیسیگلستان سعدی به کوشش خلیل خطیب رهبرشاهدبازی در ادبیات فارسی تالیف دکتر سیروس شمیسالغتنامه دهخدا موسیقیآهنگ Through Winter Eyes اثر Levi Patelآهنگ Crossing Elsewhere اثر Levi Patelآهنگ To Shift In Memories اثر Levi Patelآهنگ Of Moon and Tides اثر Gifts From Crowsآهنگ And She Translated Into The Sky اثر Levi Patel لینک های پادکستپادکستی برای خوانش شعر : شعرکَستشبکه های اجتماعی: اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست: حامی باش بوطیقاتماس: BoutighaPodcast@Gmail.com