Share

cover art for E85 - Inflasjonsjusterte boligpriser?

Boligbobla

E85 - Inflasjonsjusterte boligpriser?

For første gang siden 1990-tallet har vi det siste halvannet året hatt kraftig vekst i konsumprisindeksen, KPI.


Som svar på det har renten blitt satt opp i Norge og internasjonalt og det raskt.


Hva skjer med boligprisene ved en krapp renteoppgang, spør vi.


Og: Er den svake boligprisutviklingen nå bare en justering av inflasjonen i boligprisene de siste ti-årene?


Gjester: Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken) og postdoktorstipendiat Karin Kinnerud (Handelshøyskolen BI).


Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Sidekick: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).

More episodes

View all episodes

 • E93 - Hvor skal hyttemarkedet?

  38:37
  Pandemiårene 2020 og 2021 slo alle rekorder i hyttemarkedet. Det måtte snu, og i 2022 falt omsetning i brukthyttemarkedet med omlag 30 prosent mot året før.Hvor skal hyttemarkedet nå? Skal vi tilbake til hvor vi var før pandemien?Og: Hvordan står det til med hytteskammen? For skal vi tro mange naturvernerne så er hyttebyggingen den største trusselen mot nedbygging av naturen. Men er det egentlig slik?Gjester: Eiendomsmegler MNEF Petter Birkem (PrivatMegleren) og høyskolelektor Øystein Sjølie (Høgskolen i Innlandet).
 • E92 - Hvor gikk boligprisene i januar 2024?

  47:06
  Tross store bevegelser i boligprisutviklingen gjennom 2023 endte året under ett med en liten oppgang på 0,5 prosent. Med den nye historikken etter ny metode fra og med 2024 var oppgangen litt større på 0,9 prosent.Moderat utvikling til tross: Den store spenningen er nå knyttet til hvor boligmarkedet skal videre i 2024.Er det nå det nå snur?Og: Får vi fortsatt den vanlig krappe oppgangen i boligprisene i januar, også kjent som januar-effekten?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for januar 2024.Gjester: Eiendomsmegler MNEF/Partner Anders Langtind (Privatmegleren) og administrerende direktør Kent Victor Syverstad (EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus).Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk
 • E91- Kunsten å lage boligprisstatistikk

  48:43
  Å lage boligprisstatistikk er både en kunst og en vitenskap. I Norge har vi vært spesielt gode på statistikk og eiendomsmeglingsbransjen i Norge har siden 1980-tallet samarbeidet om å utgi fersk data over utviklingen i boligmarkedet.Men hvordan lager man boligprisstatistikk og hvordan skal man sørge for at statistikken faktisk måler utviklingen i markedet?Og: Når regjeringen nå har valgt å reversere regionsreformen får det også betydning for statistikken. Derfor er det et godt tidspunkt nå og også oppdatere metodikken i statistikken.Hvordan er kunsten å lage en best mulig boligprisstatistikk, spør vi.Gjester: Analytiker Andreas Jensen (Eiendomsverdi) og data scientist Dag Martin Sundelius (Eiendomsverdi).
 • E90 - Pengepolitikk, boligbygging og stabil produksjon og sysselsetting

  42:44
  E90 – Pengepolitikk, boligbygging og stabil produksjon og sysselsettingNorges Bank overrasket alle i desember med enda en renteøkning. En iskald julegave, mente enkelte. Et feilgrep, mente andre. Det som i hvert fall er sikkert er at Norges Bank gjennom 2023 har utviklet en ny tenkning rundt kronekursen og dens påvirkning på norsk inflasjon.Det som også er sikkert er at vi i 2019 fikk en ny sentralbanklov, som gav Norges Bank et dualt mål; inflasjonsmålet og et mål om stabil produksjon og sysselsetting.Når skal Norges Bank begynne å ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting og ikke minst hvorfor, spør vi?Og: Har Norges Bank underestimert fallet i boliginvesteringene?Gjester: Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (Sv) og rådgiver Tiril Rustand Halvorsen (Tankesmien Agenda).
 • E89 - Sykepleierindeksen 2023 og hvordan gjøre boligmarkedet mer tilgjenglig?

  44:42
  I samarbeid med Eiendomsverdi AS lanserer Eiendom Norge Sykepleierindeksen 2023: Hvordan er muligheten til å bli boligeier i Norge nå?Mens boligprisene har utviklet seg sidelengs i 2023, har renten økt langt mer gjennom året enn det Norges Banks rentebane tilsa ved inngangen til året.Samtidig ble utlånsforskriften lettet på fra 1. januar 2023, mens dyrtiden har vedvart med fortsatt høy inflasjon. Hvordan har dette påvirket kjøpekraften til sykepleieren i boligmarkedet?Modell- og analysesjef Anders Francke Lund (Eiendomsverdi AS) presenterer Sykepleierindeksen 2023 etterfulgt av paneldebatt: Hvordan fikse sykepleierindeksen og gjøre boligmarkedet mer tilgjengelig?Du møter:Byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H).Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen (Norsk Sykepleierforbund).Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)
 • E88 - Hvor endte boligprisene i 2023?

  39:38
  Siden august har det vært en svak utvikling i boligprisene i Norge, og mye av prisveksten i første halvår 2023 er gjennom høsten blitt korrigert. Ved utgangen av november hadde boligprisene steget med 1,3 prosent, men hvor gikk boligprisene i desember og med det hele 2023?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for desember 2023, og vi må selvsagt også snakke om det store tema, nemlig krisen i nyboligmarkedet. Når snur nyboligmarkedet og må det bli enda verre før det blir bedre? Gjester: Ledende partner Terje Tinholt (Tinholt Bolig- og næringsmegling) og byplanlegger og direktør for bolig- og prosjektutvikling Vera Houck (Usbl).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).
 • E87 - Prognose for boligmarkedet 2024

  41:51
  Når året nå er i ferd med å ebbe ut synes 2023 å bli nok et år med mer eller flat utvikling i boligprisene.  Og det til tross for at vi også i 2023 som i 2022 fikk en sterk oppgang i første halvår. I løpet av høsten ble oppgangen også i år korrigert tilbake.Hvor skal boligprisene i 2024, spør vi.Er rentetoppen nådd? Blir det et omslag i norsk økonomi når boliginvesteringene når styrer mot laveste nivået siden andre verdenskrig?Og: Blir den største jokeren hva som skjer i den globale økonomien og om det blir enda mer sikkerhetspolitisk uro?Gjester: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen (Sparebank1 SR-Bank) og forskningsleder Thomas Von Brasch (SSB).
 • E86 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i november?

  39:33
  De siste månedene har det vært svak utvikling i boligprisene, og siden mai har prisene i Norge falt med 5,9 prosent. I oktober falt prisene med 1 prosent.Mye av prisveksten i 2023 i første halvår er nå korrigert og ved utgangen av oktober hadde boligprisene steget med 2,6 prosent.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i november?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for oktober 2023.Gjester: Administrerende direktør Marianne Garang (&Partners) og partner/Managing Director Baard Schumann (UNION Residential).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).