Share

cover art for E54 – Hva skjer i leiemarkedet?

Boligbobla

E54 – Hva skjer i leiemarkedet?

Utleieboligmarkedet regelrett koker etter korona-pandemien ble erklært å være over i utgangen av februar.

Så langt i år viser Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk en historisk sterk vekst i uteleieboligprisene i de store norske byene.

Hvorfor er leiemarkedet tilbake nå, spør vi?

Og hva vet vi egentlig om leiemarkedet i et land av boligeiere?


Gjester: Administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal (Utleiemegleren) og senterleder og forsker Jardar Sørvoll (BOVEL, Oslo Met).


Produsert av Megahertz.no

More episodes

View all episodes

 • E103 - Fortsatt krutt i boligmarkedet?

  42:37
  Så langt i år har det vært en kruttsterk utvikling i boligprisene med en oppgang på 7,2 prosent fra januar til april. Det er også solgt svært mange bruktboliger og per april var volumet over nivået på samme tid i 2022 og 2023. Hvordan går vårflommen i boligmarkedet? Fortsetter den sterke prisutviklingen? Og: Er det noe ørsmå tegn til bedring i nyboligmarkedet? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for mai 2024.Gjester: Leder Harald Hansen (DNB Eiendom Nybygg) og daglig leder Knut Olav Klokk (Sequoia AS). Programleder: Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk.
 • E102 - Blind for boligkrisen

  40:30
  «Klar dere selv» er den indirekte beskjeden fra regjeringen om den største nedgangen i boligbyggingen siden andre verdenskrig. For i revidert statsbudsjett er det ingen tiltak for økt boligbygging, til tross for at regjeringen har rettet opp den massive prognosebommen for boliginvesteringene fra i høst på minus 4 prosent til minus 16,1 prosent for 2024.Klarer boligbransjen seg uten hjelp fra regjeringen, spør vi.Og: Er det mulig at boligbyggingen skal kunne ta seg opp igjen med det første?Gjester: Administrerende direktør Hilde Vatne (JM Norge) og administrerende Nina Solli (NHO Byggenæringen).
 • E101 - Hvor gikk boligprisene i april?

  44:54
  Så langt i 2024 har boligmarkedet overrasket alle, og i årets første kvartal har det vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongjusterte boligprisene. Hele 5,9 prosent har boligprisene i Norge steget gjennom januar, februar og mars. Fortsatte den sterke trenden i april? Og: Er det noe ørsmå tegn til bedring i nyboligmarkedet og uteiemarkedet? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for april 2024. Gjester: Eiendomsinvestor og grunder Pål Restad (Eiendomshjørnet) og leder analyse bolig og næringseiendom Jan Håvard Valstad (EiendomsMegler 1 Midt-Norge). Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk.
 • E100 - Kan vi regulere oss til flere utleieboliger?

  39:12
  Ut av pandemien har det vært store bevegelser i boligutleiemarkedet. De siste to årene har leieprisene steget like mye som de foregående ni årene, og samtidig er antall sekundærbolig betydelig redusert. I tillegg annonseres salg og deling av leiegårder i store skala. Er det norske boligmarkedet er spesielt dynamisk, og følsom for endringer i rammebetingelser, spør vi.Og: Vil de mange reguleringene av både utleiemarkedet og boligbyggingen som regjeringen nå har varslet gjøre vondt verre? Gjester: Kommunikasjonsdirektør Christan Dreyer (Heimstaden) og professor Torfinn Harding (UiS).
 • E99 - BONUSPOD fra Eiendom Norge konferansen 2024

  52:31
  Hvordan er tilstanden i boligmarkedet?Og hvor skal renten og ser vi slutten på dyrtiden?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2024 hører du panelsamtale med administrerende direktør Grethe W. Meier (Privatmegleren), administrerende direktør Martin Kiligitto (Nordvik Eiendomsmegling) og administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)og ordstyrer sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge), samt sentralbanksjef Ida Wolden Bache (Norges Bank) foredrag om pengepolitikk og de økonomiske utsiktene.
 • E98 - Når setter Norges Bank renten ned?

  51:21
  Siden nullrentens endelikt i september 2022 har Norges Bank satt opp styringsrenten 14 ganger til 4,5 prosent.  Når konsumprisen er på vei ned og norsk økonomi har nullvekst, mens kronen er fortsatt historisk svak og boliginvesteringene fortsetter ferden nedover. Når setter Norges Bank renten ned, spør vi. Skal renten i det hele tatt tilbake til det lave nivået vi har hatt på 2010-tallet?  Og: Er det heller andre tiltak enn pengepolitikken som kan stimulere økonomien? Gjester: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen (Eika) og Cand.jur Sigmund Aas (Arealstatistikk).
 • E97 - Fortsetter boligprisoppgangen?

  40:01
  Så langt i 2024 har boligmarkedet overrasket alle, og i årets første to måneder har det vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongjusterte boligprisene.Hele 4,9 prosent har boligprisene i Norge steget gjennom januar og februar, etter svært svak høst i fjor.Fortsatte den sterke trenden i mars, og når kommer den berømmelige vårflommen i bruktboligmarkedet?Og: Selv regjeringen ved finansminister Vedum tror nå nyboligmarkedet skal snu til det bedre i 2025? Har vi nådd bunnen i nyboligmarkedet?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for mars 2024.Gjester: Eiendomsmegler/Partner Karianne Amlie (Aktiv Eiendomsmegling Grønland/Bjørvika) og daglig leder Jørn Are Skjelvan (Kvaler).Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk.
 • E96 - Folk treng hus, hus treng folk

  44:59
  Sist uke la regjeringen omsider frem sin boligmelding til Stortinget – en melding som i ble varslet allerede da regjeringen tiltrådte i oktober 2021.Regjeringens hovedbudskap er at Husbanken skal gjenreises og bli verktøyet som både skal redde boligbyggingen fra den største nedturen siden 1990-tallet og fikse sykepleierindeksen.Men er dette nok? Bør regjeringen gjøre mer enda mer og raskere?Og: Er det mulig å så raskt få boligbyggingen i gang igjen?Gjester: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (Sp).
 • E95 - Eiendomshandel er sikkerhetspolitikk

  46:02
  Verden er blitt en annen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, og perioden fra Berlin murens fall i 1989 og den er kalde krigen slutt er forbi.For eiendoms- og bolighandelen er også invasjonen blitt et tidsskille. Med over ti-tusen sanksjonerte russiske borgere stiller det større krav til kundekontroll og gjennomsiktig i bolig- og eiendomsmarkedet.Hvordan er bolighandel i Norge blitt sikkerhetspolitikk, spør vi.Og: Hvordan vil geopolitisk uro kunne påvirke vårt hjemlig boligmarked gjennom både sjokk i verdensøkonomien og pengepolitikken?Gjester: Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) og forvalter Anders Johansen (Danske Bank).