Boligbobla

del

E33 - Koronaboom i hyttemarkedet

Det har aldri blitt solgt så mange hytter i Norge som i 2020, og omsetningen av brukte hytter økte med hele 35,8 % fra 2019. Og det til tross for hytteforbudet i mars og april 2020.


I tillegg bygges det om lag 5000 nye fritidsboliger i Norge årlig.


Vi spør: Hvordan skal tilbudet demme opp den kraftige etterspørselen i hyttemarkedet i kjølvannet av korona?


Og: Kanskje vi heller burde bygge byer i den norske fjellheimen fremfor de tradisjonelle norske hyttene?


Gjester: Segmentsjef for hytter i DNB Eiendom, Tone C. Krange og førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, Erling Dokk Holm.

Flere episoder